Jäsenkysely 2020 – sähköiset allekirjoitukset ja koronan vaikutus työskentelyyn

Sähköisiä allekirjoituksia hyödynnetään aiempaa enemmän ja korona on vähentänyt työskentelyä asiakkaan tiloissa paljastaa tuore jäsenkysely.

Sähköisiä allekirjoituksia hyödynnetään aiempaa enemmän ja korona on lisännyt etätyöskentelyä paljastaa tuore jäsenkysely.

Kirjoittaja: Minttu Sallinen

Toteutimme jäsenkyselyn tilintarkastajäsenillemme loppuvuodesta 2020. Kysyimme sähköisten allekirjoitusten yleisyydestä tilinpäätösten ja tilintarkastuskertomusten allekirjoituksissa sekä koronan vaikutuksista tilintarkastajan työskentelyyn ja kommunikointiin asiakkaiden kanssa.

Sähköiset allekirjoitukset yleistyvät

Sähköisen allekirjoituksen käyttö on yleistynyt tilinpäätösten ja tilintarkastuskertomusten allekirjoittamisessa.

Vuoden 2017 kartoituksessa 65 prosenttia vastaajista ei ollut käyttänyt sähköistä allekirjoitusta lainkaan. 32 prosenttia oli käyttänyt sitä jonkin verran ja vain 3 prosenttia oli käyttänyt sitä usein. Uusimman jäsenkyselyn mukaan sähköinen allekirjoitus on yhä useammin käytössä oleva vaihtoehto. Nyt vain harvalla ei ole lainkaan kokemusta sähköisistä allekirjoituksista.   

Vuoden 2020 kyselyssä kysyimme sähköisten allekirjoitusten yleisyyttä tilinpäätöksissä ja tilintarkastuskertomuksissa.

Vastaajien mukaan sähköiset allekirjoitukset ovat toistaiseksi yleisempiä tilinpäätöksissä kuin tilintarkastuskertomuksissa. Asiakkaiden siirtyessä yhä enemmän sähköisen allekirjoituksen käyttöön tilintarkastajatkin vähitellen rohkaistuvat antamaan tilintarkastuskertomuksensa yhä useammin sähköisesti allekirjoitettuna.

Kokemukset sähköisistä allekirjoituksista pääasiassa myönteisiä

Tilintarkastajien kokemukset sähköisistä allekirjoituksista olivat enimmäkseen myönteisiä.

Sähköisen allekirjoituksen hyvinä puolina tilintarkastajat pitivät erityisesti nopeutta ja sillä saavutettavaa ajansäästöä, paikkasidonnaisuudesta vapautumista, helppoutta sekä sitä luottamusta allekirjoittajan oikeellisuuteen, jonka vahvaa tunnistautumista käyttävä allekirjoitusohjelma tuottaa.

Haasteellisina puolina tilintarkastajat pitivät esimerkiksi sitä, että korjausten tekeminen tilinpäätökseen ei enää onnistu ilman uutta allekirjoituskierrosta. Käytännössä tilintarkastuksen suorittaminen ennen kuin hallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen helpottaa tilintarkastuksessa havaittavien olennaisten virheiden korjaamista.

Korona vähentänyt työskentelyä asiakkaalla ja tilitoimistoissa

Jäsenkyselyssä kartoitettiin myös koronan vaikutuksia tilintarkastajien työskentelypaikkaan. Oletusten mukaisesti  tilintarkastajien työskentely etänä on lisääntynyt. Suurin vaikutus pandemialla on ollut työskentelyyn asiakkaan tiloissa ja tilitoimistoissa. Suurin osa vastaajista kertoi sen vähentyneen.

Etätyössä nähtiin sekä hyviä että huonoja puolia. Hyviksi puoliksi nostettiin mm. ajansäästö työmatkojen osalta, työnteon joustavuus ja tehokkuus sekä etätyön myötä saavutettu digiloikka. Vastaavasti huonoiksi puoliksi nostettiin kommunikaation heikkeneminen sekä tiimin sisällä että erityisesti asiakkaiden kanssa. Myös aineistojen saatavuudessa oli haasteita.

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top