Kansainvälinen PIE-yhteisön määritelmä laajenee

Kansainvälisiä eettisiä sääntöjä laativa IESBA on julkaissut uudistetun PIE-yhteisömääritelmän eli määritelmän yleisen edun kannalta merkittäville yhteisöille. PIE-yhteisöiksi katsottavien yhteisöjen lista laajenee.

Kansainvälisiä eettisiä sääntöjä laativa IESBA on julkaissut uudistetun PIE-yhteisömääritelmän eli määritelmän yleisen edun kannalta merkittäville yhteisöille. PIE-yhteisöiksi katsottavien yhteisöjen lista laajenee.

Kuva: Henna Ristikangas

Kansainvälisiä eettisiä sääntöjä laativa IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants) on julkaissut uudistetun määritelmän PIE-yhteisölle eli yleisen edun kannalta merkittävälle yhteisölle. PIE-yhteisöiksi katsottavien yhteisöjen lista laajenee.

Eettisissä säännöissä asetetaan tilintarkastajille riippumattomuussääntöjä. Säännöt ovat PIE-yhteisöjen tilintarkastuksissa muita tiukemmat, sillä kyseisiin yhteisöihin kohdistuu suurempi sidosryhmien mielenkiinto ja odotukset tällaisten yhteisöjen tilintarkastajan riippumattomuutta kohtaan ovat suuremmat.

Määritelmäuudistuksessa muun muassa

  • asetetaan yleistavoitteita riippumattomuutta koskeville lisävaatimuksille PIE-yhteisöjen tilintarkastuksessa
  • annetaan ohjeistusta siitä, mitä tekijöitä tulisi huomioida ratkaistaessa sitä, mikä on yhteisön merkittävyys yleisen edun kannalta
  • korvataan termi ”listattu yhteisö” (listed entity) uudella termillä ”julkisen kaupankäynnin kohteena oleva yhteisö” (publicly traded entity)
  • tunnistetaan tärkeä rooli, joka eettisten sääntöjen hyväksymisestä vastaavilla kansallisilla tahoilla on PIE-yhteisöiksi laskettavien yhteisöjen täsmentämisessä kansallisesti
  • asetetaan tilintarkastusyhteisöille vaatimus julkistaa läpinäkyvästi, miten ne ovat noudattaneet riippumattomia koskevia vaatimuksia PIE-toimeksiannoissa.

Uudistettu määritelmä ja siihen liittyvät vaatimukset tulevat voimaan tilintarkastuksissa, jotka koskevat 15.12.2024 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta laadittuja tilinpäätöksiä. Aikaisempi soveltaminen on sallittua ja IESBA jopa suosittelee sitä.

IESBA julkaisi samalla muitakin muutoksia eettisiin sääntöihin, eli uudistuneista laadunhallintastandardeista (ISQM1 ja 2 ja ISA 220) johtuvat seurannaismuutokset. Seurannaismuutokset tulevat voimaan 15.12.2022.

IESBA teki uudistuksen yhteistyössä tilintarkastusalan standardeja laativan IAASB:n kanssa, ja uudistus tulee vaikuttamaan myös IAASB:n standardeihin.

Tutustu uudistettuun PIE-määritelmään IESBA:n verkkosivuilla.

Lisää samasta aiheesta

LCE-ISA-standardin käännös hyväksytty

Suomen Tilintarkastajat ry:n hallitus hyväksyi suomenkielisen käännöksen LCE-ISA-standardista toukokuun kokouksessaan. Samalla hyväksyttiin julkaistavaan standardiin liittyvät kansalliset lisäykset. Standardia voi soveltaa välittömästi.

Lue lisää

Arvopaperimarkkinayhdistys pyytää lausuntoja suunnattuihin osakeanteihin liittyvästä suositusluonnoksesta

Arvopaperimarkkinayhdistys haluaa suunnattujen osakeantien perusteluihin lisää avoimuutta. Suunnatuissa osakeanneissa poiketaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ja siksi poikkeamiselle pitää olla painava taloudellinen syy. Suosituksen tavoitteena on, että perusteita merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle kerrottaisiin nykyistä avoimemmin ja perusteellisemmin.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top