LCE-standardia käsiteltiin IAASB:ssa

Konsernitilinpäätösten tilintarkastukset otettiin sittenkin mukaan LCE-standardin soveltamisalaan, mutta tietyin rajoituksin. Standardin aikatauluarvio päivittyi.

Konsernitilinpäätösten tilintarkastukset otettiin sittenkin mukaan LCE-standardin soveltamisalaan, mutta tietyin rajoituksin. Standardin aikatauluarvio päivittyi.

Kansainvälisiä tilintarkastusalan standardeja laativa IAASB piti syyskuun kokouksensa viikolla 37. Yhtenä käsiteltävä aiheena oli standardi yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastukseen eli ns. LCE-standardi.

Kokouksessa keskusteltiin standardin soveltamisalasta, kirjanpidollisten arvioiden tarkastuksesta ja standardin skaalautuvuudesta. Pisimmät keskustelut käytiin määrällisistä soveltamisrajoista, konsernien sisällyttämisestä soveltamisalaan sekä tasapainosta sen välillä, miten säilytetään kohtuullinen varmuus samalla kun tehdään selvä ero nykyisten ISA-standardien mukaan tehtyyn tilintarkastukseen.

Kesällä 2021 julkaistussa LCE-standardiluonnoksessa konsernitilinpäätösten tilintarkastus oli kokonaan suljettu soveltamisalan ulkopuolelle. IAASB päätti sittemmin sisällyttää sen soveltamisalaan, joten sitä koskevasta uudesta standardin osasta julkaistaan erikseen luonnos sidosryhmien kommentoitavaksi.

LCE-työryhmän optimistinen tavoite on, että luonnos uudesta osasta hyväksyttäisiin julkaistavaksi IAASB:n joulukuun kokouksessa. IAASB:n LCE-työryhmän puheenjohtajan tämänhetkinen arvio lopullisen LCE-standardin hyväksymishetkestä on joulukuu 2023.

Lue lisää:

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

LCE-ISA-standardin käännös hyväksytty

Suomen Tilintarkastajat ry:n hallitus hyväksyi suomenkielisen käännöksen LCE-ISA-standardista toukokuun kokouksessaan. Samalla hyväksyttiin julkaistavaan standardiin liittyvät kansalliset lisäykset. Standardia voi soveltaa välittömästi.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top