Luonnos ”ISA for LCE” -standardiksi julkaistu

IAASB on julkaisut luonnoksen uudesta ISA-standardista yksinkertaisemmille tilintarkastustoimeksiannoille.

IAASB on julkaissut luonnoksen uudesta ISA-standardista yksinkertaisten yhteisöjen tilinpäätösten tilintarkastukseen.

Kirjoittaja: Riitta Laine | Kuva: Vesa Sammalisto

Päivitetty uutista 12.8.2021 ja 8.9.2021: Muutettu käytettyjä termejä täsmällisemmiksi. Lisätty tieto IAASB:n syyskuussa julkaisemista lisädokumenteista.

Kansainvälisiä tilintarkastusalan standardeja laativa IAASB on julkaissut luonnoksen uudesta yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastuksissa sovellettavasta ISA-standardista (International Standard on Auditing for Audits of Financial Statements of Less Complex Entities). Luonnos uudesta standardista julkaistiin IAASB:n verkkosivuilla heinäkuussa.

Standardiluonnoksen (Proposed ISA for LCE) ja sitä selittävän osion (Explanatory Memorandum) lisäksi IAASB julkaisi lisäohjeistusta soveltamisalasta (Proposed Supplemental Guidance for the Authority…) sekä sanaston (Glossary of Terms).

Syyskuun alussa IAASB julkaisi ns. ”mapping” -dokumentin, josta näkyy yksityiskohtaisesti, mitä vaatimuksia ISA-standardeista on otettu mukaan LCE-standardiin, sekä lisäohjeistusta tilintarkastajan raportista.

Uusi standardi yksinkertaisten yhteisöjen tilinpäätösten tilintarkastukseen

  • korvaisi muut ISA-standardit
  • huomioi vaatimuksissaan yksinkertaisten yhteisöjen luonteen ja olosuhteet
  • perustuu ISA-standardeista tuttuihin käsitteisiin ja periaatteisiin
  • pyrkii selkeyteen ja ytimekkyyteen
  • edistää kansainvälistä yhdenmukaisuutta ja vertailukelpoisuutta poistamalla kansallisten ratkaisujen tarvetta
  • edistää laadukasta tilintarkastusta yksinkertaisissa toimeksiannoissa.

Suomen Tilintarkastajat ry kääntää standardiluonnoksen suomeksi. Käännös julkaistaan jäsenille syyskuun aikana. Tulemme kommentoimaan standardiluonnosta sekä itsenäisesti että yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa. Kommentointiaika IAASB:lle päättyy 31.1.2022.

Lue lisää:

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top