LCE-standardista päätöksiä kesäkuussa 2020

Kansainvälinen tilintarkastajaliitto IFAC julkaisi keväällä 2019 keskustelupaperin, jolla käsitellään vähemmän monimutkaisten yhteisöjen (Less Complex Entities, LCE) tilintarkastukseen liittyviä haasteita.

Keskustelupaperilla esitellään kolme mahdollista tapaa ratkaista LCE-tilintarkastukseen ja ISA-standardeihin liittyvä soveltuvuusongelma:

  • ISA-standardien uudistaminen niin, että ne soveltuisivat paremmin myös LCE-toimeksiantoihin
  • kokonaan uusi erillinen LCE-standardi, joka korvaisi ISA-standardit LCE-toimeksiannoissa
  • ISA-standardien soveltamisohjeistuksen lisääminen.

Keskustelupaperi keräsi runsaasti kommentteja sidosryhmiltä.

IAASB päättää kokouksessaan kesäkuussa 2020, miten se etenee asiassa.

Voit tutustua keskustelupaperiin ja kommentteihin IFACin verkkosivuilla: