Luonnos LCE-standardista hyväksytty IAASB:ssa

IAASB käsitteli uutta LCE-standardia kesäkuun kokouksessaan. ”ISA for LCE” -standardilla voitaisiin korvata muut ISA-standardit yksinkertaisempien toimeksiantojen tilintarkastuksessa.

Kirjoittaja: Riitta Laine | Kuva: Vesa Sammalisto

Kansainvälisiä tilintarkastusalan standardeja laativa IAASB on käsitellyt kesäkuun kokouksessaan uutta, muista ISA-standardeista erillistä standardia, joka on tarkoitettu yksinkertaisempien toimeksiantojen tilintarkastukseen. Uusi niin kutsuttu LCE-standardi (”ISA for LCEs”) voisi korvata muut ISA-standardit tällaisissa toimeksiannoissa.

IAASB päätti 23.6.2021, että standardiluonnos voidaan julkaista. Alustavan tiedon mukaan luonnos (Exposure Draft) uudesta standardista on tarkoitus julkaista heinäkuun loppupuolella ja sitä voisi kommentoida tammikuun 2022 loppuun saakka. Lopullinen standardi on tarkoitus hyväksyä IAASB:n kokouksessa joulukuussa 2022.

Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa LCE-standardia yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa. Näemme standardin mahdollisuutena ratkaista ISA-standardien soveltamisen ja erityisesti tilintarkastuslaissa mainitun ”tarkoituksenmukaisessa laajuudessa” soveltamisen aiheuttamia haasteita suomalaisessa pk-tilintarkastuskentässä.

Haluamme tuoda suomalaisen tilintarkastuskentän käyttöön uuden standardin, joka on tarkoituksenmukainen sekä sisällöltään että soveltamisalaltaan. Tulemme kääntämään standardiluonnoksen suomeksi ja järjestämään aiheeseen liittyvän webinaarin syksyllä. Kerromme lisää standardin ehdotetusta sisällöstä ja soveltamisalasta sekä mahdollisista vaikutuksista suomalaiseen tilintarkastukseen syksyn 2021 aikana.

Yhdistyksen linjaukset kansallisista soveltamistavoitteista tehdään yhdistyksen hallituksessa. Aihetta käsitellään syksyn aikana myös jäsenistä koostuvassa LCE-työryhmässä ja yhdistyksen tilintarkastustoimikunnassa.

LCE-standardiprojektin etenemistä voi seurata IAASB:n verkkosivuilla.

Lue lisää!

Riitta Laine: LCE-standardistako ratkaisu yksinkertaisempiin tilintarkastuksiin