Muutoksia julkishallinnon tilintarkastuskertomuksiin

Uuteen kuntalakiin perustuvat ja hyvinvointialueiden tilintarkastuskertomusmallit on julkaistu ST-Onlinessa.

Kuva: Vesa Sammalisto

Kuntalaki uudistui 21.5.2021, minkä johdosta kuntalakiin perustuvat tilintarkastuskertomukset ovat uudistuneet. Suomenkieliset mallit on päivitetty ST-Onlineen.

Hyvinvointialueille on laadittu omat tilintarkastuskertomusmallinsa. Suomenkieliset mallit löytyvät ST-Onlinesta.

Ruotsinkieliset kuntalain mukaiset mallit ja hyvinvointialueiden mallit päivitetään lähiviikkojen aikana, kuten myös seurakuntien kertomusmallit sekä kaikki vahvistusilmoituskirjeet ja toimeksiantokirjeet.

Kaikki julkishallinnon tilintarkastuskertomusmallimme ovat jäsentemme käytettävissä ST-Onlinessa Word-muotoisina. Esimerkit julkishallinnon tilintarkastuskertomuksista on julkaistu täällä.