Julkistarkastus

Blogit

Hyvinvointialueille jaossa keväällä 150 miljoonaa euroa

Hyvinvointialueet saavat keväällä kipeästi kaipaamaansa rahoitusta, jonka jakoperusteena käytetään kuntien tilinpäätösten ennakkotietoja. Jotta varmistetaan, että jokainen hyvinvointialue saa sille kuuluvan summan, nousevat tilintarkastajat avainasemaan.

Lue lisää
Ihmisiä pöydän ympärillä ylhäältä päin.
Jäsentiedotteet

ST:n JHT-toimikunnan tehtävät ja toimintaperiaatteet

Yhdistyksen hallitus on hyväksynyt JHT-toimikunnan tehtävät ja toimintaperiaatteet. Samalla JHT-työryhmä muuttui toimikunnaksi.

Lue lisää
Hyvä tilintarkastustapa

Suositus valtionosuuksien tarkastamisesta

Suositus valtionosuuksien tarkastamisesta ohjeistaa kuntien tilintarkastajia valtionosuuksien perusteista annettujen tietojen tarkastamisessa julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti.

Lue lisää
Julkistarkastus

Muutoksia julkishallinnon tilintarkastuskertomuksiin

Uuteen kuntalakiin perustuvat ja hyvinvointialueiden tilintarkastuskertomusmallit on julkaistu ST-Onlinessa.

Lue lisää
Hyvä tilintarkastustapa

God revisionssed inom den offentliga förvaltningen

I rekommendationen definieras god revisionssed inom den offentliga förvaltningen.

Lue lisää
Artikkelit

Kuntien tilintarkastuksen kilpailutuksessa on ongelmia

Tuoreen tutkimuksen mukaan kuntien tilintarkastuksen kilpailutuksessa ja julkishallinnon hyvässä tilintarkastustavassa on ongelmia ja kipupisteitä. Tässä artikkelissa keskitytään kuntien tilintarkastuksen kilpailutuksen haasteisiin.

Lue lisää
Artikkelit

Julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan kipupisteitä

Tuoreen tutkimuksen mukaan kuntien tilintarkastuksen kilpailutuksessa ja julkishallinnon hyvässä tilintarkastustavassa on ongelmia ja kipupisteitä. Tässä artikkelissa keskitytään julkishallinnon hyvään tilintarkastustapaan.

Lue lisää
Julkistarkastus

Tutkimus: Kunnallisen tilintarkastuksen toteuttamisedellytyksissä on parannettavaa

Tilintarkastuspalvelun tilaajat ovat saamaansa palveluun valtaosin tyytyväisiä, mutta tilintarkastuksen toteuttamisedellytyksissä on parannettavaa.

Lue lisää
Hyvä tilintarkastustapa

Julkishallinnon mukautetut kertomukset

Suositus täydentää suositusta julkishallinnon hyvästä tilintarkastustavasta antamalla tarkempaa ohjeistusta kyseisessä suosituksessa mainituista mukautetuista julkishallinnon tilintarkastuskertomuksista.

Lue lisää
Artikkelit

Korona kurittaa kuntataloutta

Koronapandemian myötä kuntien taloudellinen ahdinko tulee entisestään syvenemään.

Lue lisää
Hyvä tilintarkastustapa

Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa

Suosituksessa määritellään julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa.

Lue lisää
Scroll to Top