Ohje ravitsemusyritysten koronahyvityksistä esitettävien liitetietojen tilintarkastuksesta

Suomen Tilintarkastajat ry on laatinut ohjeen ravitsemusyritysten koronahyvityksistä esitettävien liitetietojen tilintarkastuksesta.

HUOM! Tarkastusohjetta päivitettiin 16.12.2020 lakimuutoksen vuoksi. Lue lisää lakimuutoksesta tästä. Verkkosivua päivitettiin myös 28.4.2021 lisäämällä lausuntomalli pienelle ravitsemusyritykselle.

Suomen Tilintarkastajat ry on laatinut ohjeen ravitsemusyritysten koronahyvityksistä esitettävien liitetietojen tilintarkastuksesta.

Kirjoittaja: Riitta Laine Kuva: Vesa Sammalisto

Eduskunta sääti toukokuussa 2020 lain ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä (403/2020) (”hyvityslaki”) kompensoidakseen yrityksille aukiolon määräaikaisen rajoittamisen koronaepidemian takia. Laissa säädetään muun muassa hyvityksen saajan velvollisuudesta raportoida tilinpäätöksessä ns. toteumaperusteisen rajoituksen toteutumisesta sekä liikaa saadun hyvityksen palautusvelvollisuudesta. Lakiin lisättiin myöhemmin pienille ravitsemusyrityksille helpotusta näihin velvoitteisiin (1200/2020). Laissa säädetään myös hyvityksen vaikutuksesta voitonjakoon.

Hyvityslaissa määrätään ravitsemusyrityksen tilintarkastajalle velvollisuuksia liittyen liitetiedon tarkastamiseen ja raportoimiseen tilintarkastuskertomuksessa.

KILA on julkaissut omaehtoisen lausunnon (2005/2020) siitä, miten hyvitystä saaneen yrityksen tulee raportoida toteumaperusteisen rajoituksen toteutumisesta tilinpäätöksessään. Myös ST-Akatemian julkaisemat tilinpäätösmallit (osakeyhtiö ja henkilöyhtiö) sisältävät esimerkin tällaisesta liitetiedosta sekä muista koronahyvitysten vaikutuksista tilinpäätökseen.

Suomen Tilintarkastajat ry:n tilintarkastustoimikunta on laatinut tilintarkastajille ohjeen liitetiedon tarkastamisesta. Ohje sisältää hyvityslain edellyttämät lausuntomallit suomeksi. Ohje koskee sen tilinpäätöksen tilintarkastusta, jossa hyvityslain vaatima liitetieto annetaan.

Ruotsinkielinen lausunto pienelle ravitsemusyritykselle:

Vår skyldighet är att utgående från den av oss utförda revisionen ge ett uttalande om de omständigheter som lagen om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag (3:9a.6 §) förutsätter.

Styrelsen och den verkställande direktören ansvarar för att i bokslutet givits i lagens 3 kapitel 9a§ 4 moment avsedda notuppgifter för att verifiera att de i moment 1 stadgade förutsättningarna för små företag uppfyllts.

Enligt vår uppfattning uppfyller företaget förutsättningarna enligt lagens 3 kapitel 9a§ 1 moment såsom det presenterats i not x till bokslutet.

Lisää samasta aiheesta

LCE-ISA-standardi julkaistu verkkokirjana

Kansainvälinen tilintarkastusstandardi yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastuksiin (LCE-ISA-standardi) -verkkokirja on julkaistu ST-verkkopalvelussa tuotteen tilaajien ja jäsentemme käyttöön. Painettu kirja toimitetaan tilaajille elokuussa.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top