Ohje ravitsemusyritysten koronahyvityksistä esitettävien liitetietojen tilintarkastuksesta

HUOM! Tarkastusohjetta päivitettiin 16.12.2020 lakimuutoksen vuoksi. Lue lisää lakimuutoksesta tästä.

Suomen Tilintarkastajat ry on laatinut ohjeen ravitsemusyritysten koronahyvityksistä esitettävien liitetietojen tilintarkastuksesta.

Kirjoittaja: Riitta Laine Kuva: Vesa Sammalisto

Eduskunta sääti toukokuussa 2020 lain ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä (403/2020) (”hyvityslaki”) kompensoidakseen yrityksille aukiolon määräaikaisen rajoittamisen koronaepidemian takia. Laissa säädetään muun muassa hyvityksen saajan velvollisuudesta raportoida tilinpäätöksessä ns. toteumaperusteisen rajoituksen toteutumisesta sekä liikaa saadun hyvityksen palautusvelvollisuudesta. Lakiin lisättiin myöhemmin pienille ravitsemusyrityksille helpotusta näihin velvoitteisiin. Laissa säädetään myös hyvityksen vaikutuksesta voitonjakoon.

Hyvityslaissa määrätään ravitsemusyrityksen tilintarkastajalle velvollisuuksia liittyen liitetiedon tarkastamiseen ja raportoimiseen tilintarkastuskertomuksessa.

KILA on julkaissut omaehtoisen lausunnon (2005/2020) siitä, miten hyvitystä saaneen yrityksen tulee raportoida toteumaperusteisen rajoituksen toteutumisesta tilinpäätöksessään. Myös ST-Akatemian julkaisemat tilinpäätösmallit (osakeyhtiö ja henkilöyhtiö) sisältävät esimerkin tällaisesta liitetiedosta sekä muista koronahyvitysten vaikutuksista tilinpäätökseen.

Suomen Tilintarkastajat ry:n tilintarkastustoimikunta on laatinut tilintarkastajille ohjeen liitetiedon tarkastamisesta. Ohje sisältää hyvityslain edellyttämät lausuntomallit. Ohje koskee sen tilinpäätöksen tilintarkastusta, jossa hyvityslain vaatima liitetieto annetaan.