Koronatukia saaneiden ravitsemisyritysten liitetietovaatimuksiin ehdotetaan merkittäviä muutoksia

Työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan lakimuutosta, jolla helpotettaisiin koronatukia saaneiden ravitsemisyritysten liitetietovaatimuksia.

Työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan lakimuutosta, jolla helpotettaisiin koronatukia saaneiden ravitsemisyritysten liitetietovaatimuksia.

Kuva: Vesa Sammalisto

Helpotukseen vaikuttaa yrityksen koko ja saadut avustukset

Ehdotuksen (3.11.2020) mukaan helpotukset koskevat ravitsemisyrityksiä,

1) jonka liikevaihto tai taseen loppusumma oli enintään 10 miljoonaa euroa viimeisimmillä ennen kuluvan vuoden huhtikuun neljättä päivää päättyneellä tilikaudella,

2) jonka palveluksessa oli enintään 49 työntekijää 1 kohdassa tarkoitetulla tilikaudella, ja

3) joka on tämän lain nojalla tai muutoin saanut valtiontukea enintään 800 000 euroa yhteenlaskettuna kuluvalta ja edelliseltä kalenterivuodelta.

Edellä mainitut edellytykset täyttävän ravitsemusyrityksen ei tarvitsisi laatia lain 403/2020 7 §:n 6 momentin mukaisia liitetietoja (ns. toteumaperusteinen rajoitus) eikä myöskään 7 §:n 7 momentin mukaisia tilintarkastusta koskevia säännöksiä sovellettaisi.

Kevennetty liitetietovaatimus

Ehdotuksen mukaan myös pienten ravitsemisyritysten tulisi edelleen laatia tilinpäätöksen liitetieto, mutta liitetiedossa tulisi toteumaperusteisten laskelmien sijasta esittää vain tiedot siitä, että yritys on kokonsa ja saamiensa valtiontukien kokonaismäärän puitteissa oikeutettu tähän helpotukseen.   

Tilintarkastaja raportoi tilintarkastuskertomuksessa

Tilintarkastajan tulisi puolestaan antaa tilintarkastuskertomuksessa tieto siitä, että edellä mainitut edellytykset yrityksen koosta ja saadusta valtiontukien kokonaismäärästä toteutuvat.

Lakimuutoksen lausuntoaika päättyi 17.11.2020 ja laki on tarkoitus saattaa voimaan mahdollisimman pikaisesti. Lailla saavutettavat helpotukset tulevat takautuvasti sovellettaviksi.

Suomen Tilintarkastajat ry kannatti ehdotettua lakimuutosta lausunnossaan. Tutustu hankkeeseen ja annettuihin lausuntoihin TEMin hankesivuilla.

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top