Päivitimme ESEF-varmennusraporttimalliamme

Listayhtiöiden on tullut vuodesta 2021 lähtien raportoida tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa yhtenäisessä sähköisessä ESEF-raportointimuodossa. Vuoden 2022 tilinpäätöksien osalta raportointivaatimukset ovat laajentuneet, millä on vaikutusta myös tilintarkastajan raportointiin.

Listayhtiöiden on tullut vuodesta 2021 lähtien raportoida tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa yhtenäisessä sähköisessä ESEF-raportointimuodossa. Vuoden 2022 tilinpäätöksien osalta raportointivaatimukset ovat laajentuneet, millä on vaikutusta myös tilintarkastajan raportointiin.

Listayhtiöiden ESEF-raportointia koskevien vaatimusten mukaan listayhtiöiden tulee vuoden 2022 tilinpäätöksistä alkaen merkitä myös liitetiedot iXBRL-merkein. Tilikaudella 2021 iXBRL-merkein merkittiin vain konsernitilinpäätöksen päälaskelmat.

Suomen Tilintarkastajat ry on päivittänyt tilintarkastajan varmennusraporttimallia siten, että annettava lausunto kattaa myös liitetietojen merkitsemisen. Päivitettyä mallia käytetään vuoden 2022 ESEF-tilinpäätösten varmentamisen raportoinnissa, ja se on saatavilla Tilintarkastajan raportointi 2022 -julkaisusta. Samalla malliin päivitettiin ammatillista etiikkaa koskeva kappale yhdenmukaiseksi muiden raporttimalliemme kanssa sekä laadunhallintaa koskeva kappale uuden kansainvälisen laadunhallintastandardin ISQM 1 mukaiseksi.

Suomen Tilintarkastajat ry:n laatimaa suositusta ESEF-tilinpäätöksen varmentamisesta ei tässä vaiheessa päivitetty.

Lue lisää:

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.