Päivitimme ESEF-varmennusraporttimalliamme

Listayhtiöiden on tullut vuodesta 2021 lähtien raportoida tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa yhtenäisessä sähköisessä ESEF-raportointimuodossa. Vuoden 2022 tilinpäätöksien osalta raportointivaatimukset ovat laajentuneet, millä on vaikutusta myös tilintarkastajan raportointiin.

Listayhtiöiden on tullut vuodesta 2021 lähtien raportoida tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa yhtenäisessä sähköisessä ESEF-raportointimuodossa. Vuoden 2022 tilinpäätöksien osalta raportointivaatimukset ovat laajentuneet, millä on vaikutusta myös tilintarkastajan raportointiin.

Listayhtiöiden ESEF-raportointia koskevien vaatimusten mukaan listayhtiöiden tulee vuoden 2022 tilinpäätöksistä alkaen merkitä myös liitetiedot iXBRL-merkein. Tilikaudella 2021 iXBRL-merkein merkittiin vain konsernitilinpäätöksen päälaskelmat.

Suomen Tilintarkastajat ry on päivittänyt tilintarkastajan varmennusraporttimallia siten, että annettava lausunto kattaa myös liitetietojen merkitsemisen. Päivitettyä mallia käytetään vuoden 2022 ESEF-tilinpäätösten varmentamisen raportoinnissa, ja se on saatavilla Tilintarkastajan raportointi 2022 -julkaisusta. Samalla malliin päivitettiin ammatillista etiikkaa koskeva kappale yhdenmukaiseksi muiden raporttimalliemme kanssa sekä laadunhallintaa koskeva kappale uuden kansainvälisen laadunhallintastandardin ISQM 1 mukaiseksi.

Suomen Tilintarkastajat ry:n laatimaa suositusta ESEF-tilinpäätöksen varmentamisesta ei tässä vaiheessa päivitetty.

Lue lisää:

Lisää samasta aiheesta

Arvopaperimarkkinayhdistys pyytää lausuntoja suunnattuihin osakeanteihin liittyvästä suositusluonnoksesta

Arvopaperimarkkinayhdistys haluaa suunnattujen osakeantien perusteluihin lisää avoimuutta. Suunnatuissa osakeanneissa poiketaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ja siksi poikkeamiselle pitää olla painava taloudellinen syy. Suosituksen tavoitteena on, että perusteita merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle kerrottaisiin nykyistä avoimemmin ja perusteellisemmin.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top