PRH:n tilintarkastusvalvonnan yhteenveto syksyn 2018 laatupäivistä

Tilintarkastusvalvonta järjesti kaksi laatupäivää. Laatupäivistä on julkaistu yhteenveto, tutustu!

PRH:n tilintarkastusvalvonta järjesti vuonna 2018 kaksi tilintarkastuksen laatupäivää, joihin he kutsuivat isojen tilintarkastusyhteisöjen laatuorganisaatioiden edustajia sekä tilintarkastajia, jotka olivat laaduntarkastuksen kohteena vuonna 2017 tai 2018.

Laatupäivistä on julkaistu yhteenveto, jossa kerrotaan käsitellyistä aiheista ja käydyistä keskusteluista. Aiheet ovat pääosin samat, joista tilintarkastusvalvonta raportoi joulukuussa vuosiraportissaan:

 • liikevaihto
 • vaihto-omaisuus
 • olennaisuus
 • analyyttinen aineistotarkastus
 • rahanpesulain velvoitteet
 • johdannaisten tarkastus
 • riskien arviointi
 • lähipiirisuhteiden ja -liiketoimien tarkastaminen
 • muistiotositteiden tarkastus
 • tilinpäätöksen tarkastus
 • dokumentointi.

”Keskustelua käytiin myös siitä, saadaanko niin sanotulla maksuun tarkastuksella riittävästi evidenssiä”

Yhteenveto myös herättää kysymyksiä. Siksi toivommekin, että keskustelu aihealueiden ympärillä jatkuu valvojan ja tilintarkastajien välillä. Osallistumme vuoropuheluun mielellämme, viestimme jäsenillemme käydystä keskustelusta ja annamme mahdollisuuksien mukaan myös ohjeistusta.

Lue yhteenveto >

Lisää samasta aiheesta

Tilintarkastajat ja AVIn rahanpesun valvontarekisteri

Aluehallintoviraston (AVI) tulkinta rahanpesulaista on jälleen muuttunut. Virasto on sopinut yhdessä PRH:n kanssa valvontavastuun jakamisen periaatteista. AVI ja PRH ovat sopineet noudattavansa ns. yhden valvojan periaatetta, eli eivät enää valvo samanaikaisesti samaa ilmoitusvelvollista.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top