Standardin korvaaminen suosituksella eräissä tilintarkastajan tehtävissä

Monessa tilintarkastajan suorittamassa varmennuksessa tai tarkastuksessa on viitekehyksenä joku kansainvälinen tilintarkastusalan standardi, joka mainitaan tilintarkastajan raportilla. Standardit eivät kuitenkaan aina ole yhteensopivia tilintarkastajan lausuntoja koskevien kansallisten lakien kanssa. Korvaamme tietyissä raporttimalleissamme mainitut standardit omilla suosituksillamme vuoden 2024 aikana.
yhteistyokuvituskuva

Kirjoittaja: Riitta Laine

yhteistyokuvituskuva

Monessa tilintarkastajan suorittamassa varmennuksessa tai tarkastuksessa (tarkastus) sovelletaan viitekehyksenä jotain kansainvälistä tilintarkastusalan standardia. Suomen Tilintarkastajat ry:n (yhdistys) laatimat raporttimallit on laadittu tästä lähtökohdasta. Standardit toimivat viitekehyksenä paitsi tilintarkastuksessa (osana hyvää tilintarkastustapaa), myös esimerkiksi silloin, kun tilintarkastaja antaa osakeyhtiölain tarkoittamia lausuntoja sulautumisesta tai jakautumisesta tai selvityksiä yrityssaneerauksista. Standardien käyttö tarkastusten viitekehyksenä on ollut omiaan yhtenäistämään tilintarkastajien työtä.  

Vuosien mittaan on kuitenkin huomattu, etteivät standardit ”yleispätevinä” välttämättä istu kaikkiin toimeksiantoihin kovin hyvin. Ne saattavat esimerkiksi sopia huonosti yhteen kyseisten tarkastusten erityispiirteiden tai tilintarkastajan lausuntoja koskevien kansallisten lakien kanssa (esim. OYL tai yrityssaneerauslaki). 

Kun sovellettava standardi ei täysin sovellu, on riskinä, että tilintarkastaja keskittyy tarkastuksessa vääriin asioihin tai että hän tekee sinänsä hyvän tarkastuksen, mutta ei sovella raportilla mainittua standardia sen tarkoittamalla tavalla. Huono soveltuvuus voi kasvattaa odotuskuilua tilintarkastajan työn ja raportin käyttäjän välillä. On tärkeää, että tehty tarkastus ja siitä raportointi on uskottavaa, laadukasta ja tarkoituksenmukaista. 

Standardit korvataan osin omalla ohjeistuksella 

Yhdistyksen tilintarkastustoimikunta on arvioinut kriittisesti standardien soveltuvuutta tilanteisiin, joissa tilintarkastaja antaa lausuntoja sulautumisesta tai jakautumisesta. Näissä on ollut tapana soveltaa varmentamiseen yleisesti tarkoitettua ISAE 3000 standardia Muut varmennustoimeksiannot kuin mennyttä aikaa koskevan taloudellisen informaation tilintarkastus tai yleisluonteinen tarkastus. Kyseistä standardia sovelletaan myös muun muassa apporttien tarkastuksessa. 

Toimikunta päätti keväällä 2023, että sulautumisten ja jakautumisten tarkastukseen laaditaan oma suositus, joka korvaisi ISAE 3000 -standardin. Tilintarkastajan raportilla viitattaisiin siis jatkossa standardin sijasta yhdistyksen suositukseen. Samalla yhdistyksen raporttimalleja muokattaisiin niin, ettei tilintarkastaja lausu niissä mitään varmuutta (aiemmin kohtuullinen varmuus). Varmuustason lausumista ei edellytetä lainsäädännössä, vaan ne tulevat standardeista. Varsinainen tilintarkastajan lausunto ei muutu. 

Myös yritysten omaehtoisiin yrityssaneeraushakemuksiin liitettäviä tilintarkastajan selvityksiä on arvioitu kriittisesti niin tilintarkastajien itsensä kuin virkamiesten toimesta. Saneeraushakemuksiin liittyvissä tilintarkastajien selvityksissä on ollut tapana soveltaa ISRS 4400 standardia Erikseen sovittuja toimenpiteitä koskevat toimeksiannot. Kyseisen standardin on todettu soveltuvan huonosti kyseiseen tarkastukseen, joten se on päätetty korvata yhdistyksen omalla suosituksella.  

Muutoksella ei ole vaikutusta raporttien käyttäjiin 

Raporttien vastaanottajien ja käyttäjien tai asiakasyhtiöiden näkökulmasta mikään ei muutu. Tilintarkastaja tarkastaa edelleen lain vaatimat asiat ja antaa niistä lausunnot. Tilintarkastajien työtä muutos saattaa auttaa, koska he saavat näihin nimenomaisiin tarkastuksiin paremmin soveltuvat ja konkreettisempia ohjeita sisältävät ohjeistukset.  

Sekä sulautumisia ja jakautumisia että saneerauksia käsittelevät uudet suositukset ja mallit on tarkoitus saada valmiiksi viimeistään keväällä 2024. Kaikki muuttuneet raporttimallit käsitellään tilintarkastustoimikunnassa ja suositukset hyväksytään yhdistyksen hallituksessa – yhdistyksen suosituksia koskevien toimintaperiaatteiden mukaisesti. Uusista suosituksista ja malleista tullaan viestimään ja kouluttamaan jäseniä vuoden 2024 aikana. 

Uusia suosituksia laativien työryhmien ja tilintarkastustoimikunnan kokoonpanot löydät nettisivuiltamme. Yhdistyksen hallituksen kokoonpanoon voit tutustua täällä.

Lisää samasta aiheesta

LCE-ISA-standardin käännös hyväksytty

Suomen Tilintarkastajat ry:n hallitus hyväksyi suomenkielisen käännöksen LCE-ISA-standardista toukokuun kokouksessaan. Samalla hyväksyttiin julkaistavaan standardiin liittyvät kansalliset lisäykset. Standardia voi soveltaa välittömästi.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top