Erikseen sovittavat toimenpiteet (liitännäispalvelut)

AUP-toimeksiannoissa tilintarkastajan tekemistä toimenpiteistä sovitaan erikseen palvelun tilaajan ja tilintarkastajan välillä. Ne soveltuvat monenlaisiin tilanteisiin, joissa tarvitaan luotettavaa tarkastusta.

Liitännäispalveluja on kahdenlaisia, mutta Suomessa tehdään käytännössä vain taloudelliseen informaatioon kohdistuvia erikseen sovittuja toimenpiteitä eli niin sanottuja AUP-toimeksiantoja (Agreed-Upon Procedures). AUP-toimeksiannot suoritetaan ja raportoidaan noudattaen kansainvälistä ISRS 4400 -standardia Erikseen sovittuja toimenpiteitä koskevat toimeksiannot.

AUPit ovat toimeksiantoja, joissa palvelun tilaaja ja tilintarkastaja sopivat kirjallisesti ja yksityiskohtaisesti, mitä tarkastustoimenpiteitä tilintarkastaja tekee. Toimenpiteistä voidaan määrätä myös ns. kolmannen osapuolen antamissa ohjeissa tai ehdoissa, tai laissa.

AUP-toimeksiannon lopputuloksena tilintarkastaja raportoi sovittujen toimenpiteiden perusteella tekemänsä havainnot. Hän ei tee havainnoista johtopäätöstä, eli niin sanotusti anna mitään varmuutta. Johtopäätöksen tekeminen havaintojen perustella jää raportin vastaanottajalle, joka voi olla esimerkiksi avustuksen tai rahoituksen myöntäjä tai yhteisö itse. 

Esimerkkejä tilanteista, joissa käytetään AUP-toimeksiantoa:

  • Velallisen hakemus saneerausmenettelyn aloittamisesta tuomioistuimelle
  • Business Finland -hankkeet
  • STEA-avustustilitykset
  • Ulkoministeriön kehitysapuhankkeet
  • Teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien tarkastaminen
  • Rahankeräysluvan mukainen tarkastus
  • Rahoituksen kovenanttiehtojen noudattaminen

Lue lisää AUP-toimeksiannoista raportoimisesta.

Scroll to Top