Suomen Tilintarkastajat ry:n käännöstyöryhmien jäsenille kiitosta

Käännöstyöryhmille osoitettiin syyskuussa järjestetyssä tilaisuudessa kiitosta pitkäaikaisesta ja omistautuvasta työstä. Standardien ja eettisten sääntöjen käännösten laadun varmistaminen perustuu pitkälti vapaaehtoistyöhön.

Käännöstyöryhmille osoitettiin syyskuussa järjestetyssä tilaisuudessa kiitosta pitkäaikaisesta ja omistautuvasta työstä. Standardien ja eettisten sääntöjen käännösten laadun varmistaminen perustuu pitkälti vapaaehtoistyöhön.

Kirjoittaja: Hanna Tähtivaara | Kuvat: Emilia Viitamäki

Suomen Tilintarkastajat ry:n käännöstyöryhmien nykyisille ja entisille jäsenille järjestettiin syyskuussa tilaisuus, jossa heille osoitettiin monelta taholta kiitosta vapaaehtoispohjalta tehdystä työstä, jota jotkut ovat tehneet yli kahden vuosikymmenen ajan.

Työryhmien työtä kiittelivät Suomen Tilintarkastajat ry:n edustajien lisäksi Finanssivalvonta, IFRS Foundation, Euroopan komission käännöspääyksikkö ja kansainvälinen tilintarkastajaliitto IFAC. Useat puhujat painottivat laadukkaiden ja luotettavien käännösten merkitystä standardien soveltamisen edistäjänä.

IFRS Foundationin standardien käyttöönottotukiyksikön päällikkö Anna Hemmant luonnehti suomalaista käännösprosessia erityiseksi usealla tavalla. ”Suomen Tilintarkastajat ry on kääntänyt IFRS-standardeja 23 vuotta, yhden kääntäjän voimin ja työryhmän avustuksella. Heillä kaikilla on laaja asiantuntemus ja he ovat olleet erittäin omistautuneita vapaaehtoistyöhön”, Hemmant sanoi.

IFACin tekijänoikeuksista vastaavan yksikön päällikkö Michelle Brody kiitteli vilpittömästi käännöstyöryhmää vapaaehtoisesta työstä. ”Ilman teidän omistautumistanne ja työtänne standardeja ei sovellettaisi niin laajasti kuin niitä nyt sovelletaan”, hän korosti.

IFAC-käännöstyöryhmän entisiä ja nykyisiä jäseniä.

Laaja yhteiskunnallinen merkitys

Yhdistyksen julkaisemien käännösten korkea laatu perustuu pitkälti asiantuntijaryhmien panokseen. Ryhmissä tuotetut käännökset ovat auttaneet yhdistyksen jäseniä ja sidosryhmiä tilintarkastusalan standardeihin perehtymisessä sekä niiden käyttöönotossa ja soveltamisessa, ja suomenkielisistä soveltamisoppaista on ollut apua käytännön työssä.

Tilinpäätöksen laatimista ohjaavien IFRS-standardien kääntämisellä on ollut myös laajempaa yhteiskunnallista merkitystä: toimivat ja yleisesti hyväksytyt käännökset ovat helpottaneet standardien soveltamista Suomessa, ja niistä on ollut apua ainakin tilinpäätösten laatijoille, tilintarkastajille ja valvojille.

IFRS-käännöstyöryhmän entisiä ja nykyisiä jäseniä.

Vuonna 2000 perustetussa IFRS-käännöstyöryhmässä on noin 20 jäsentä, jotka edustavat mm. tilintarkastusyhteisöjä, tilinpäätöksen laatijoita, akateemista maailmaa ja viranomaistahoja. Useita alkuperäiskokoonpanoon kuuluneita henkilöitä on edelleen mukana.

Kaikki uudet standardit, tulkinnat ja muutosasiakirjat käännetään pian ilmestymisensä jälkeen. Vähintään vuosittain ST-Akatemia julkaisee niistä ajantasaisen koosteen, minkä lisäksi julkaistaan yksittäisiä standardeja suomeksi. IFRS-standardit ovat EU:n alueella sitovia listayhtiöille, ja myös EU:n viralliseen lehteen sisältyvät suomenkieliset standardit perustuvat yhdistyksen käännöksiin.

Vuosina 2021–2023 toteutuu ns. IFRS Repeal & Replace -projekti, jonka tuloksena EU:n viralliseen lehteen sisältyvät IFRS-standardit tullaan korvaamaan yhdellä konsolidoidulla tekstillä. Projekti oli työryhmälle mittava.

IFAC-käännöstyöryhmä keskittyy tilintarkastusalan standardeihin ja eettisiin sääntöihin. Ryhmä aloitti toimintansa vuonna 2005. Siinä on noin 10 jäsentä, jotka edustavat tilintarkastajia, viranomaisia ja akateemista maailmaa.

Lisää samasta aiheesta

LCE-ISA-standardi julkaistu verkkokirjana

Kansainvälinen tilintarkastusstandardi yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastuksiin (LCE-ISA-standardi) -verkkokirja on julkaistu ST-verkkopalvelussa tuotteen tilaajien ja jäsentemme käyttöön. Painettu kirja toimitetaan tilaajille elokuussa.

Lue lisää

LCE-ISA-standardin käännös hyväksytty

Suomen Tilintarkastajat ry:n hallitus hyväksyi suomenkielisen käännöksen LCE-ISA-standardista toukokuun kokouksessaan. Samalla hyväksyttiin julkaistavaan standardiin liittyvät kansalliset lisäykset. Standardia voi soveltaa välittömästi.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top