Suomen Tilintarkastajat ry:n tilintarkastuskertomusmallit löytyvät ST-Onlinesta

Yhdistyksen tilintarkastustoimikunnan laatimat vakiomuotoiset tilintarkastuskertomusmallit ovat yhdistyksen jäsenten ja Tilintarkastajan raportointi -julkaisun tilaajien käytettävissä.

Yhdistyksen tilintarkastustoimikunnan laatimat vakiomuotoiset tilintarkastuskertomusmallit ovat yhdistyksen jäsenten ja Tilintarkastajan raportointi -julkaisun tilaajien käytettävissä.  

Kirjoittaja: Riitta Laine

Yhdistyksen tilintarkastustoimikunnan laatimat vakiomuotoiset tilintarkastuskertomusmallit löytyvät Word-muotoisina ST-Onlinesta kohdasta ”Jäsenetu I Perusosa”. Word-mallit ovat kaikkien Tilintarkastajan raportointi -julkaisun tilaajien käytettävissä.

Muutokset tilintarkastuskertomuksiin ja muihin malleihin

Vakiomuotoisissa kertomusmalleissa ei ole tapahtunut muutoksia vuonna 2020. Malleihin on lisätty koronahyvitystä saaneen ravitsemusliiketoimintaa harjoittavan osakeyhtiön tilintarkastuskertomusmalli.   

Mukautetut tilintarkastuskertomusmallit löytyvät ainoastaan Tilintarkastajan raportointi -julkaisusta. Mukautettuihin malleihin on tehty joitain muutoksia.  Mm. huomautus-esimerkeistä poistettiin lopusta lause “Lausuntoamme ei ole mukautettu tämän seikan osalta.” 

Myös puolivuosikatsauksia koskevat raporttimallit sekä raportit rahankeräyksiä koskien ovat muuttuneet julkaisun osassa 3 luvuissa 1.2 ja 3.4.2. 

Vahvistusilmoituskirjemalleissa muuttui kirjanpidollisia arvioita koskeva kohta uudistetun ISA 540 -standardin mukaiseksi. Niihin lisättiin myös malli koronahyvitystä saaneen ravitsemusyrityksen osalta. 

Lue lisää Suomen Tilintarkastajat ry:n laatimista tilintarkastuskertomusmalleista täältä.

Lisää samasta aiheesta

Päivitimme ESEF-varmennusraporttimalliamme

Listayhtiöiden on tullut vuodesta 2021 lähtien raportoida tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa yhtenäisessä sähköisessä ESEF-raportointimuodossa. Vuoden 2022 tilinpäätöksien osalta raportointivaatimukset ovat laajentuneet, millä on vaikutusta myös tilintarkastajan raportointiin.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.