KHO:n mukaan tilintarkastajalla on oikeus hakea oikaisua Tilintarkastusvalvonnan laaduntarkastusta koskevaan päätökseen

Korkein hallinto-oikeus otti vuosikirjaratkaisussaan kantaa tilintarkastajan valitusoikeuteen Tilintarkastusvalvonnan laaduntarkastusta koskevaan päätökseen.

Korkein hallinto-oikeus otti vuosikirjaratkaisussaan (KHO:2021:80) kantaa tilintarkastajan valitusoikeuteen Tilintarkastusvalvonnan laaduntarkastusta koskevaan päätökseen.

Kirjoittaja: Jarkko Raitio | Kuva: Aki Rask

Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuslautakunta oli hylännyt tilintarkastaja A:n oikaisuvaatimuksen Patentti- ja rekisterihallituksen Tilintarkastusvalvonnan päätöksestä, jolla A:n laaduntarkastuksen tulokseksi oli vahvistettu ”hylätty”. Hallinto-oikeus oli kumonnut ja poistanut tilintarkastuslautakunnan päätöksen, poistanut Tilintarkastusvalvonnan päätökseen liitetyn oikaisuvaatimusosoituksen ja jättänyt A:n valituksen tutkimatta. Hallinto-oikeus oli päätöksessään mainitsemillaan perusteilla katsonut, ettei Tilintarkastusvalvonnan päätös ollut muutoksenhakukelpoinen.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että hylätty tulos valvontaviranomaisen suorittamassa laaduntarkastuksessa oli tilintarkastajan keskeistä ammatillista suoriutumista koskeva arvio ja kannanotto. Tilintarkastajaan kohdistettu valvontapäätös siihen sisältyvine velvoitteineen vaikutti välittömästi hänen oikeuteensa, velvollisuuteensa tai etuunsa. Tämän vuoksi Tilintarkastusvalvonnan laaduntarkastusta koskevaan päätökseen tyytymätön tilintarkastaja sai vaatia siihen oikaisua tilintarkastuslautakunnalta. Koska hallinto-oikeuden ei olisi tullut jättää A:n valitusta tutkimatta, hallinto-oikeuden päätös kumottiin ja asia palautettiin hallinto-oikeudelle uudelleen käsiteltäväksi.

KHO:n ratkaisu on kokonaisuudessaan luettavissa täällä.

Lisää samasta aiheesta

Skandaalit kaupparekisterissä

Osakeyhtiöiden kaupparekisteritiedoissa on ollut ilmeisiä puutteita, selviää harmaan talouden selvitysyksikön (HTSY) 13.6.2023 julkaisemasta selvityksestä. Kaupparekisteritiedot tulisi saada kuntoon viranomaisten, yritysten ja tilintarkastajien yhteispanoksella.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top