Tilintarkastajan raportointi -julkaisu on päivitetty

Tilintarkastajan raportointi -julkaisu on yksi tärkeimmistä tilintarkastajan työssään käyttämistä julkaisuista. Vuosittain päivitettävä julkaisu on nyt ilmestynyt ST-Onlinessa.

Tilintarkastajan raportointi -julkaisu on yksi tärkeimmistä tilintarkastajan työssään käyttämistä julkaisuista. Vuosittain päivitettävä julkaisu on nyt ilmestynyt ST-Onlinessa.

Tilintarkastajan raportointi -julkaisumme on yksi tärkeimmistä tilintarkastajan työssään käyttämistä julkaisuista. Julkaisu on nyt päivitetty ST-Onlinessa. Myös painettu kirja on ilmestynyt ja postitukset jäsenille on aloitettu.

Tilintarkastajan raportointi -julkaisun tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää hyvän tilintarkastustavan mukaista raportointia. Se sisältää esimerkkejä ja malleja useimmista niistä kertomuksista, lausunnoista ja raporteista, joita tilintarkastajat antavat joko lakisääteisen tilintarkastuksen tai muun toimeksiannon perusteella.

Tilintarkastajan raportointi 2022-julkaisun ovat päivittäneet KHT-tilintarkastajat Nina Johansson, Joonas Pekkinen, Christian Savtschenko ja Anne Vuorio sekä Suomen Tilintarkastajat ry:n tilintarkastusasiantuntijat Riitta Laine ja Tuula Minkkinen.

Tilintarkastuskertomuksiin joitakin muutoksia

Joidenkin yhteisömuotojen tilintarkastuskertomuksia päivitettiin vuonna 2022 erityislainsäädännön muuttumisen johdosta. Lisäksi osa raporttimalleista on muuttunut, kun uusi kansainvälinen laadunhallintastandardi ISQM 1 tuli voimaan joulukuussa. Tilintarkastuslaki tai muut kansainväliset tilintarkastusalan standardit eivät ole muuttuneet siten, että niillä olisi ollut vaikutusta tilintarkastuskertomuksiin. Suurimmat muutokset ovat

  • Eläkekassan ja eläkesäätiön kertomusmalleista poistettiin muut lakiin perustuvat lausunnot ja tehtiin muita muutoksia, kun uusi laki eläkesäätiöistä ja eläkekassoista tuli voimaan 1.1.2022.
  • Myös työttömyyskassan kertomusmallia päivitettiin erityislainsäädännön muuttumisen johdosta.
  • ISRS 4400 -standardin ja ISAE 3000 -standardin mukaisia malleja päivitettiin laadunhallintaa koskevan kappaleen osalta.
  • ISRS 4400 -standardin mukaisiin malleihin muutettiin lisäksi ammatillista etiikka koskeva kappale yhdenmukaiseksi muiden raporttimalliemme kanssa.
  • Ruotsinkielisiin kertomusmalleihin uudistettiin ja korjattiin muutamien termien käännöksiä.
  • PIE-kertomusmalleihin tehtiin pieniä teknisiä korjauksia.
  • Lisättiin uusi toimeksiantosopimusmalli ISRS 4400 -standardin mukaisiin toimeksiantoihin.
  • Lisättiin uusi ruotsinkielinen käännös osakeyhtiön tilintarkastuskertomuksesta, kun tilintarkastajaksi on valittu henkilö (mukana rahoituslaskelma ja toimintakertomus).

Vakiomuotoiset tilintarkastuskertomusmallit ovat yhdistyksen jäsenten käytettävissä myös Word-muotoisina ST-Onlinessa.

Lue lisää:

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top