Tilintarkastusvalvonnan vuoden 2017 laaduntarkastusten vuosiraportti

PRH:n tilintarkastusvalvonta on julkaissut vuosiraportin vuoden 2017 laaduntarkastuksista.

PRH:n tilintarkastusvalvonta on julkaissut vuosiraportin vuoden 2017 laaduntarkastuksista.

Lyhyesti raportista:

  • Laaduntarkastus tehtiin 235 tilintarkastajalle.
  • PRH:n laadunvarmistuksen asiantuntijat tekivät laaduntarkastuksista 102 kappaletta ja ammatissa toimivat tilintarkastajat 133 kappaletta.
  • Vuoden 2017 laaduntarkastuksessa hyväksyttyjen osuus on 66 prosenttia tarkastetuista. 4 prosenttia sai tulokseksi hylätyn, ja 26 prosentin laaduntarkastusta ja jatketaan uusintatarkastuksella. Loput 4 prosenttia ei ole vielä saanut tulosta, koska heidän toimintansa on siirretty jatkokäsittelyyn Tutkinta-asiat ja laillisuusvalvonta -yksikölle.

Vuosiraportissa on tulosten lisäksi tietoa laaduntarkastusten havainnoista aihealueittain. Tutustu raporttiin PRH:n sivuilla >

Lisää samasta aiheesta

Tilintarkastajat ja AVIn rahanpesun valvontarekisteri

Aluehallintoviraston (AVI) tulkinta rahanpesulaista on jälleen muuttunut. Virasto on sopinut yhdessä PRH:n kanssa valvontavastuun jakamisen periaatteista. AVI ja PRH ovat sopineet noudattavansa ns. yhden valvojan periaatetta, eli eivät enää valvo samanaikaisesti samaa ilmoitusvelvollista.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top