Tutkinta-asioiden ja laillisuusvalvonnan vuosiraportti 2017

Tilintarkastusvalvonta on julkistanut tilintarkastajiin kohdistuneiden tutkinta-asioiden ja laillisuusvalvonnan vuosiraportin vuodelta 2017.

Tutustu >