Vastuullisuusraportoinnin uudistus vaatii yrityksissä koulutusta ja laajaa yhteistyötä

Nopealla aikataululla uudistuva vastuullisuusraportointi vaatii yrityksissä ja niiden hallituksissa uuden oppimista ja lisäresursseja, mutta myös eri toimintojen laajaa yhteistyötä. Viime kädessä kestävyysraportointia ohjaa yrityksen hallitus, selvisi viime viikolla Suomen Tilintarkastajat ry:n keskustelutilaisuudessa.

Nopealla aikataululla uudistuva vastuullisuusraportointi vaatii yrityksissä ja niiden hallituksissa uuden oppimista ja lisäresursseja, mutta myös eri toimintojen laajaa yhteistyötä. Viime kädessä kestävyysraportointia ohjaa yrityksen hallitus, selvisi viime viikolla Suomen Tilintarkastajat ry:n keskustelutilaisuudessa.

Kirjoittaja: Sarianna Toivonen | Kuvat: Emilia Viitamäki

Toiminnanjohtaja Sanna Alakare avaamassa Suomen Tilinrtarkastajat ry:n sidosryhmätilaisuutta.

Noin voidaan tiivistää Suomen Tilintarkastajat ry:n Vastuullisuusraportointi uudistuu – pelastammeko sen avulla planeetan -tilaisuudessa. Viime viikolla Helsingissä järjestetty keskustelutilaisuus kiinnosti yli 50:tä yhdistyksen sidosryhmiin kuuluvaa yritysten, järjestöjen ja viranomaisten edustajaa.

Alustuspuheenvuorossaan tilintarkastajien Eurooppa-tason kattojärjestön Accountancy Europen toimitusjohtaja Olivier Bouteillis-Taft muistutti miksi EU uudistaa vastuullisuussääntelyä vauhdilla. EU haluaa ohjata talouden vihreää siirtymää ja investointeja kestäviin kohteisiin, koska tieteellinen tieto puhuu esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillinnän puolesta.

”Oleellinen kysymys tietysti on, muuttuuko sijoittajien käytös. Yritysten hallintotavan pitää muuttua, talouden liiketoimintamallin pitää muuttua. Koko tavan, jolla teemme bisnestä pitää muuttua. Emme voi huijata fyysistä todellisuuttamme”, Bouteillis-Taft korosti.

Kommenttipuheenvuorossaan Leena Linnainmaa painotti yritysten hallitustyön arkea. Hän toimii sekä Euroopan hallitustyötä tekevien henkilöiden yhdistysten kattojärjestö ecoDan hallituksen puheenjohtajana että DIFin pääsihteerinä. Linnainmaa korosti, että vastuullisuusraportoinnin uudistus vaatii hallituksen jäseniltä kouluttautumista, vastuullisuuden haltuun ottamista.

”Yritystoiminnassa pitää aina saada rahoille vastinetta, ja se vaatii osaamista. Lisäksi tarvitaan vuorovaikutusta – pitää esimerkiksi varmistaa, onko vuorovaikutusta riskienhallinnan ja tarkastusvaliokunnan välillä.”

Keppiä ja porkkanaa

Vastuullisuusraportoinnin uudistusta monesta näkökulmasta ruotineessa paneelikeskustelussa määriteltiin, että yrityksille uudistus antaa keppiä ja porkkanaa. Uudistus tuo yleiseurooppalaisen standardin ja yhdenmukaistaa raportointia, mutta vaatii lisäresursseja sekä muuttaa tietojen tuotannon ja analysoinnin prosesseja.

Keskustelemassa mukana Marika Nevalainen Deloittelta (vasemmalla), Laura Puustjärvi Valmetilta, Jesse Collin Pörssisäätiöstä sekä hallitusammattilainen Sari Pohjonen ja Karoliina Lindroos Ilmariselta.

Valmetin kestävän kehityksen johtaja Laura Puustjärvi arvioi, että uudistus voi parhaimmillaan siivota vastuullisuusraportoinnin villin lännen määrämuotoisemmaksi.

”Vastuullisuuden pitää olla yrityksessä aidosti osa arvoketjuja ja sen tulee kuulua kaikille, ei pelkästään sustainability-tiimille. Meillä Valmetissa esimerkiksi hallituksen toimintakertomuksessa listattavien vastuullisuusindikaattoreiden määrä nousee 10:stä 40:een, mikä tuo uuden aikataulupaineen raportointiin.”

Työeläkeyhtiö Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen päällikkö Karoliina Lindroos toivoi, että uudistus mahdollistaisi asteittaista tekemällä oppimista. ”Nyt nopealla aikataululla pyydetään paljon, ja olisi oleellista, että saataisiin lopulta vähemmän mutta parempaa ESG-tietoa.”

Lisää luotettavuutta

Pörssisäätiön lakijohtaja Jesse Collin sanoi, että sijoittajille ja muille vastuullisuustietojen käyttäjille on yleiseurooppalainen standardi lupaa aiempaa vertailukelpoisempia ja luotettavampia ESG-tietoja. Raportteja aletaan valvoa sekä varmentaa. Se tarkoittaa, että tilintarkastaja käy raportoidun datan läpi, ja antaa raportille laatuleiman, jos se täyttää standardin vaatimukset.

”Tilintarkastaja luo luottamusta. Emme voi varmentaa, jos raportoinnissa ei ole kehikkoa, prosesseja ja liiketoimintaymmärrystä siitä datasta, mikä on relevanttia”, sanoi Deloitten tilintarkastus- ja neuvontapalveluiden johtaja Marika Nevalainen

Usean yrityksen hallituksessa toimiva Sari Pohjonen muistutti, että uudistukseen kannattaa alkaa yrityksissä valmistautua hyvissä ajoin. Ensimmäisenä uudenlaiset kestävyysraportit tehdään vuoden 2024 tiedoista isoissa pörssiyrityksissä, ja sen jälkeen uudistus laajenee portaittain myös pienempiin ja listaamattomiin yrityksiin.

”Haasteita ja pulaa osaamisesta tulee olemaan myös suurissa yrityksissä. Koko hallituksen tulee olla riittävästi kartalla yrityksen vastuullisuudesta ja pystyä katsomaan eteenpäin. Jos yrityksen johto ei ota vastuullisuutta esille, on hallituksen ohjattava johtoa siihen”, Pohjonen korosti.

Tilaisuuden tallenne on katsottavissa täällä.

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

PRH ohjeistaa KRT-nimikkeen käytöstä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on antanut tilintarkastajille ohjeistuksen, jonka mukaan vapaaehtoisia vastuullisuusraportteja koskevissa varmennuslausunnoissa ei tule käyttää kestävyysraportointitarkastaja-nimikettä.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top