Vuoden 2020 opiskelija-apurahat on myönnetty

Tuemme Edwin Sederholmin rahaston kautta tilintarkastusalan koulutusta ja tutkimusta. Tutustu vuoden 2020 apurahan saajiin.

Tuemme Edwin Sederholmin rahaston kautta tilintarkastusalan koulutusta ja tutkimusta. Tutustu vuoden 2020 apurahan saajiin.

Kirjoittaja: Minttu Sallinen | Kuva: Aki Rask

Suomen Tilintarkastajat ry jakoi vuonna 2020 Edwin Sederholmin rahastosta kaksi erityisapurahaa ja neljä apurahaa.

Erityisapurahat:
 • Svenska Handelshögskolan, 6 000 euroa
  Tilintarkastustutkimuksen kehittämiseen ja erityisesti eurooppalaisen tutkimusaineiston hankintaan.
 • Mikko Paananen, 4 000 euroa.
  Kuntien ja kuntayhtymien tilintarkastuskertomuksia käsittelevän artikkeliväitöskirjan ”Determinants of Audit Report Modifications in Finnish Municipalities and Joint Municipal Authorities” loppuunsaattamiseen.  
Apurahat:
 • Reetta Kivisaari, 750 euroa
  Valmis pro gradu -tutkielma: Pien- ja mikroyritysten tilintarkastuksen keventäminen Suomessa.
 • Krista Kovanen, 750 euroa
  Valmis pro gradu -tutkielma: Yritysten yhteiskuntavastuu kirjanpitolain mukaisissa muiden kuin taloudellisten tietojen selvityksissä: Raportoinnin toteutus ja sisältö teollisuusalan yrityksissä tilikaudella 2018.
 • Heidi Kuhmonen, 750 euroa
  Aloitettu pro gradu -tutkielma: Tilintarkastuspalkkioihin vaikuttavat tekijät pienissä yhtiöissä.
 • Niklas Nenonen, 750 euroa
  Valmis kandidaatin tutkielma: Skillnader mellan revisionsprocessen och processen för lättare granskning i finska mikroföretag.

Suomen Tilintarkastajat ry onnittelee lämpimästi apurahan saajia!

Edwin Sederholmin rahasto

Edwin Sederholmin rahasto perustettiin vuonna 1986 tilintarkastustoimisto Oy Widenius, Sederholm & Someri Ab:n (nykyinen KPMG) 60-vuotispäivän kunniaksi tehtyjen lahjoitusten pohjalta. Edwin Sederholm oli KHT-yhdistyksen eli nykyisen Suomen Tilintarkastajat ry:n toinen puheenjohtaja vuosina 1931–1933.

Tuemme Edwin Sederholmin rahaston kautta tilintarkastusalan koulutusta ja tutkimusta myöntämällä apurahoja korkeakouluopiskelijoille ja tutkijoille.

Tutustu apurahahakuun >

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

Vuoden 2024 opiskelija-apurahat on jaettu 

Myönnämme vuosittain apurahoja tilintarkastusta opiskeleville tai tilintarkastusalaa tutkiville. Tänäkin vuonna apurahahakemuksia saatiin runsaasti eri korkeakouluista. Monipuolisten ja ajankohtaisten tutkimusaiheiden joukosta valittiin viisi apurahansaajaa.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top