Vuoden 2020 opiskelija-apurahat on myönnetty

Tuemme Edwin Sederholmin rahaston kautta tilintarkastusalan koulutusta ja tutkimusta. Tutustu vuoden 2020 apurahan saajiin.

Kirjoittaja: Minttu Sallinen | Kuva: Aki Rask

Suomen Tilintarkastajat ry jakoi vuonna 2020 Edwin Sederholmin rahastosta kaksi erityisapurahaa ja neljä apurahaa.

Erityisapurahat:
 • Svenska Handelshögskolan, 6 000 euroa
  Tilintarkastustutkimuksen kehittämiseen ja erityisesti eurooppalaisen tutkimusaineiston hankintaan.
 • Mikko Paananen, 4 000 euroa.
  Kuntien ja kuntayhtymien tilintarkastuskertomuksia käsittelevän artikkeliväitöskirjan ”Determinants of Audit Report Modifications in Finnish Municipalities and Joint Municipal Authorities” loppuunsaattamiseen.  
Apurahat:
 • Reetta Kivisaari, 750 euroa
  Valmis pro gradu -tutkielma: Pien- ja mikroyritysten tilintarkastuksen keventäminen Suomessa.
 • Krista Kovanen, 750 euroa
  Valmis pro gradu -tutkielma: Yritysten yhteiskuntavastuu kirjanpitolain mukaisissa muiden kuin taloudellisten tietojen selvityksissä: Raportoinnin toteutus ja sisältö teollisuusalan yrityksissä tilikaudella 2018.
 • Heidi Kuhmonen, 750 euroa
  Aloitettu pro gradu -tutkielma: Tilintarkastuspalkkioihin vaikuttavat tekijät pienissä yhtiöissä.
 • Niklas Nenonen, 750 euroa
  Valmis kandidaatin tutkielma: Skillnader mellan revisionsprocessen och processen för lättare granskning i finska mikroföretag.

Suomen Tilintarkastajat ry onnittelee lämpimästi apurahan saajia!

Edwin Sederholmin rahasto

Edwin Sederholmin rahasto perustettiin vuonna 1986 tilintarkastustoimisto Oy Widenius, Sederholm & Someri Ab:n (nykyinen KPMG) 60-vuotispäivän kunniaksi tehtyjen lahjoitusten pohjalta. Edwin Sederholm oli KHT-yhdistyksen eli nykyisen Suomen Tilintarkastajat ry:n toinen puheenjohtaja vuosina 1931–1933.

Tuemme Edwin Sederholmin rahaston kautta tilintarkastusalan koulutusta ja tutkimusta myöntämällä apurahoja korkeakouluopiskelijoille ja tutkijoille.

Tutustu apurahahakuun >