Avustusten tarkastaminen

Tilintarkastajat tarkastavat asiakkaan saamia avustuksia sekä osana lakisääteistä tilintarkastusta että tarvittaessa myös erillisenä toimeksiantona. Näiden tarkastusten tavoite, suorittaminen ja raportointi poikkeavat toisistaan.

Tilintarkastajat tarkastavat asiakkaan saamia avustuksia sekä osana lakisääteistä tilintarkastusta että tarvittaessa myös erillisenä toimeksiantona. Näiden tarkastusten tavoite, suorittaminen ja raportointi poikkeavat toisistaan.

Kirjoittaja: Riitta Laine | Kuva: Canva

Vuosittain myönnetään miljoonia euroja erilaisia tukia ja avustuksia (avustus) yrityksille, yhdistyksille ja muille yhteisöille. Yhteiskunnallisen luottamuksen kannalta on tärkeää, että avustuksia valvotaan. Valvonnalla varmistetaan muun muassa, että tuet päätyvät tarkoitetuille saajille, ne käytetään asianmukaiseen tarkoitukseen ja avustusehtoja on muutenkin noudatettu. 

Tilintarkastajan rooli avustusten valvonnassa on yleensä jälkikäteistä. Avustusten tarkastus kuuluu lakisääteiseen tilintarkastukseen siinä missä tilikauden muidenkin tapahtumien tarkastus. Jos avustuksen saajan pitää liittää tekemäänsä avustusselvitykseen tilintarkastajan raportti, se tehdään erillisenä toimeksiantona.  

Avustusten tarkastus on osa lakisääteistä tilintarkastusta 

Avustusten tilintarkastus ei periaatteessa eroa muiden tilinpäätöksen erien tilintarkastuksesta. Tilintarkastus kohdistuu koko tilinpäätökseen ja siihen sisältyy tilintarkastajan harkintaa sen suhteen, miten tarkastus kohdennetaan ja miten se tehdään. Arvioidessaan hallintoon, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyviä riskejä, tilintarkastaja saattaa kuitenkin tulla siihen johtopäätökseen, että avustuksiin on syytä kiinnittää erityistä huomiota tarkastuksessa, toisinaan myös toiminnan jatkuvuuden näkökulmasta.  

Tilintarkastuskertomuksessa ei raportoida erikseen yksittäisistä tarkastetuista tilinpäätöksen eristä tai tiedoista, ellei niiden suhteen on jotain olennaista huomauttamista.  

Avustuksia voidaan tarkastaa erillisenä toimeksiantona 

Avustuksia voidaan tarkastaa myös nk. erikseen sovittavia toimenpiteitä koskevana toimeksiantona. Esimerkkejä tästä ovat muun muassa ministeriöille ja muille viranomaisille, kuten Business Finlandille, toimitettavien avustusselvitysten tarkastaminen.  

Erikseen sovittavia toimenpiteitä koskevissa toimeksiannoissa tilintarkastaja suorittaa vain ne toimenpiteet ja siinä laajuudessa, kuin on sovittu kirjallisesti etukäteen. Sopiminen voi olla tilintarkastajan ja asiakkaan välistä, mutta usein toimenpiteistä määrätään avustusehdoissa, laissa tai muissa määräyksissä.  

Tilintarkastaja antaa tarkastuksesta raportin, jolla kerrotaan, mitä toimenpiteitä avustusselvityksen eri osioille tai tiedoille kohdistettiin ja mitä tarkastuksessa havaittiin. Havainnot ovat faktisia ja objektiivisia, eivätkä ne sisällä johtopäätöksiä, analyyseja tai suosituksia.  

Avustusten tarkastukseen valmistautuminen 

Avustusten tarkastukseen kannattaa varautua ajoissa. Siitä voidaan sopia tilintarkastajan kanssa kirjallisesti jo avustuksen saamisen hetkellä, vaikka avustusselvitys tehtäisiin ja tarkastettaisiin vasta myöhemmin. Samalla voidaan jo keskustella esimerkiksi avustuksen kirjanpitokäsittelystä.  

Avustusselvityksen aikataulu ja tarkastusta varten tarvittava aineisto on hyvä ennakoida, jottei määräaika tule yllätyksenä kiireisimpään aikaan vuodesta. Vaikka avustusselvityksen tarkastaminen ja tilinpäätöksen tarkastaminen voivat jossain määrin tukea toisiaan, vaativat ne kuitenkin oman aikansa raportointeineen. 

Muistilista avustuksen saajalle:

  • Tutustu saamasi avustuksen ehtoihin huolella ja sovi tarvittaessa kirjanpitäjäsi kanssa kustannusseurannasta  
  • Sovi avustusselvityksen tarkastuksesta hyvissä ajoin tilintarkastajan kanssa, mikäli tarkastusta edellytetään 
  • Käytä avustusta vain siihen tarkoitukseen ja sillä tavoin, kun avustuspäätöksessä tai -ehdoissa on määrätty
  • Laadi avustusselvitys huolellisesti ja hyvissä ajoin 
  • Toimita tilintarkastajalle riittävä aineisto tarkastusta ja raportin antamista varten

Koko artikkeli on alun perin julkaistu Tilisanomat 3/2022 -lehdessä.

Lue lisää:

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top