LyhyeSTi: Heikon yleisen taloustilanteen vaikutus tilintarkastajan riskiarvioon

Heikolla yleisellä taloustilanteella saattaa olla negatiivisia vaikutuksia tilintarkastusasiakkaan toimintaan. Tällainen tunnistettu riski on tilintarkastuksen kannalta tilinpäätöstason riski ja sillä voi olla vaikutusta myös kannanottotason riskeihin.

Kirjoittaja: Riitta Laine

Muodostaessaan käsitystä asiakkaasta ja sen toimintaympäristöstä tilintarkastaja saattaa huomata, että heikolla yleisellä taloustilanteella voi olla negatiivisia vaikutuksia asiakkaan toimintaan ja sen jatkuvuuteen. Tällä tilintarkastajan tunnistamalla riskillä on tyypillisesti vaikutusta hänen arvioonsa olennaisen virheellisyyden riskeistä tilinpäätöstasolla.

Heikon yleisen taloustilanteen aiheuttamien riskien arviointi

Tilinpäätöstason riskit ovat sellaisia riskejä, joilla voi olla laaja-alainen vaikutus tilinpäätökseen kokonaisuutena. Tilintarkastajan pitääkin arvioida heikon yleisen taloustilanteen vaikutus (luonne ja laajuus) tilinpäätökseen. Vaikutus voi olla niinkin radikaali, että tilinpäätös pitää laatia muulla kuin toiminnan jatkuvuuden oletusperiaatteella. Silloin vaikutus ulottuu laaja-alaisesti moneen erään ja kannanottoon, kuten omaisuuserien arvostukseen.

Tilintarkastajan pitää muutenkin arvioida, onko tilinpäätöstason riskiksi tunnistetulla heikolla yleisellä taloustilanteella vaikutusta olennaisen virheellisyyden riskeihin kannanottotasolla eli moneen tilinpäätöserään ja niihin liittyviin kannanottoihin.

STanssi-työkirjoissa tilinpäätöstason riskit dokumentoidaan välilehdellä riskiarviot. Kannanottotason riskit dokumentoidaan sen tilinpäätöserän yhteydessä, johon ne liittyvät.

Tilinpäätöstason riskeihin vastaaminen tarkastustoimenpiteillä

Vastatakseen tilinpäätöstasolla tunnistettuihin olennaisen virheellisyyden riskeihin tilintarkastajan pitää suunnitella ja toteuttaa kokonaisnäkemykseen perustuvia toimenpiteitä. Heikon yleisen taloustilanteen tapauksessa tähän voi kuulua muun muassa korostunutta skeptisyyttä, erityisasiantuntijan hyödyntämistä sekä aineistotarkastustoimenpiteiden luonteen, ajoituksen ja laajuuden muutoksia.

Toimenpiteiden ajoitukseen liittyy se, että tilannetta pitää tarkastella mahdollisimman lähellä kertomuksen antamista – muutoin tehty johtopäätös voi jo olla vanhentunut. Tilintarkastajan on syytä haastatella johtoa ja kiinnittää huomiota muun muassa johdon laatimiin ennusteisiin sekä oman pääoman ja rahoituksen riittävyyteen. Tilintarkastaja voi myös pyytää ulkopuolisia vahvistuksia esimerkiksi rahoituksen jatkuvuuteen liittyen. Ohjeita toiminnan jatkuvuuden suhteen annetaan ISA 570 -standardissa Toiminnan jatkuvuus.

LyhyeSTi-artikkeleissa käsitellään tiiviisti tilintarkastusstandardien ja lakien terminologiaa sekä soveltamista.   

Lue lisää:

Lisää samasta aiheesta

LCE-tilintarkastus vie perille kohtuullisella varmuudella

Jos tilintarkastusta vertaisi lentämiseen, voisi sanoa, että ISA-standardit on laadittu lentokäsikirjaksi ison matkustajakoneen lentäjälle. Nyt pienkoneenkin lentäjälle on laadittu oma lentokäsikirja eli LCE-ISA-standardi. Kumpikin ohjeistus johtaa asianmukaisesti sovellettuna turvalliseen ja luotettavaan lopputulokseen.

Lue lisää

Avoimuusraportilla tavoitellaan luottamusta ja vastuullisuutta

PIE-yhteisön tilintarkastajan tulee laatia ja julkaista avoimuusraportti vuosittain. Avoimuusraportilla esitettävät tiedot ja julkaisemiseen liittyvät aikarajat on säädetty EU:n tilintarkastusasetuksessa, josta tilintarkastusyhteisö voi helposti tarkistaa, että oma avoimuusraportti antaa edellytettävät tiedot ja julkaiseminen tapahtuu vaatimusten mukaisesti.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top