LyhyeSTi: Tilinpäätöstason riskit

Kansainvälinen riskienarviointistandardi ISA 315 on uudistunut. Tässä tekstissä esitellään tilinpäätöstason riski -termi.

Kansainvälinen riskienarviointistandardi ISA 315 on uudistunut. Tilintarkastajien on syytä tuntea riskienarviointiin liittyvät termit uudistettua standardia soveltaessaan. Tässä tekstissä esitellään termi tilinpäätöstason riski.

Kirjoittaja: Riitta Laine

Tilintarkastusta suunnitellessaan tilintarkastajan pitää tunnistaa ja arvioida asiakkaan tilinpäätökseen liittyvät olennaisen virheellisyyden riskit sekä koko tilinpäätöksen tasolla eli tilinpäätöstasolla että tilinpäätöserien osalta kannanottotasolla.

Tilinpäätöstason riskit ovat riskejä, joilla voi olla laaja-alainen vaikutus tilinpäätökseen kokonaisuutena. Ne voivat myös vaikuttaa useaan tilinpäätöksen erään ja useaan kannanottoon.

Tilinpäätöstason riskit liittyvät usein puutteisiin asiakkaan sisäisessä valvonnassa – erityisesti valvontaympäristössä, riskienarviointiprosessissa ja sisäisen valvonnan järjestelmän seurantaprosessissa. Nämä sisäisen valvonnan komponentit ovat niin perustavanlaatuisia, että niissä esiintyvillä puutteilla voi olla laaja-alaisia vaikutuksia tilinpäätökseen.

Esimerkkejä asioista, jotka voivat viitata olennaisen virheellisyyden riskeihin tilinpäätöstasolla

  • asiakkaan puutteellinen kirjanpito-osaaminen
  • puutteet kontrolleissa
  • väärinkäytösriskit
  • aiemmat virheellisyydet
  • heikentyvä yleinen taloudellinen tilanne
  • toiminnan jatkuvuuden vaarantuminen esim. maksuvalmiusongelmien vuoksi.

LyhyeSTi-artikkeleissa käsitellään tiiviisti tilintarkastusstandardien ja lakien terminologiaa sekä soveltamista.  

Lisää samasta aiheesta

Vinkkejä ST:n laadunhallintatyökirjan käyttäjille

Julkaisimme jäsenten käyttöön työkirjan ja esimerkit ISQM 1-standardin soveltamiseen perustuvasta laadunhallintajärjestelmästä. PRH:n tilintarkastusvalvonta suoritti läpikäyntejä yhteisöjen laadunhallintajärjestelmiin syksyllä 2023. Kokosimme yleisimmät PRH:n havaitsemat puutteet ST:n työkirjaa ja esimerkkejä hyödyntäneiden yhteisöjen laadunhallintajärjestelmistä ja vinkit niiden korjaamiseksi.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top