LyhyeSTi: Tilinpäätöstason riskit

Kansainvälinen riskienarviointistandardi ISA 315 on uudistunut. Tässä tekstissä esitellään tilinpäätöstason riski -termi.

Kansainvälinen riskienarviointistandardi ISA 315 on uudistunut. Tilintarkastajien on syytä tuntea riskienarviointiin liittyvät termit uudistettua standardia soveltaessaan. Tässä tekstissä esitellään termi tilinpäätöstason riski.

Kirjoittaja: Riitta Laine

Tilintarkastusta suunnitellessaan tilintarkastajan pitää tunnistaa ja arvioida asiakkaan tilinpäätökseen liittyvät olennaisen virheellisyyden riskit sekä koko tilinpäätöksen tasolla eli tilinpäätöstasolla että tilinpäätöserien osalta kannanottotasolla.

Tilinpäätöstason riskit ovat riskejä, joilla voi olla laaja-alainen vaikutus tilinpäätökseen kokonaisuutena. Ne voivat myös vaikuttaa useaan tilinpäätöksen erään ja useaan kannanottoon.

Tilinpäätöstason riskit liittyvät usein puutteisiin asiakkaan sisäisessä valvonnassa – erityisesti valvontaympäristössä, riskienarviointiprosessissa ja sisäisen valvonnan järjestelmän seurantaprosessissa. Nämä sisäisen valvonnan komponentit ovat niin perustavanlaatuisia, että niissä esiintyvillä puutteilla voi olla laaja-alaisia vaikutuksia tilinpäätökseen.

Esimerkkejä asioista, jotka voivat viitata olennaisen virheellisyyden riskeihin tilinpäätöstasolla

  • asiakkaan puutteellinen kirjanpito-osaaminen
  • puutteet kontrolleissa
  • väärinkäytösriskit
  • aiemmat virheellisyydet
  • heikentyvä yleinen taloudellinen tilanne
  • toiminnan jatkuvuuden vaarantuminen esim. maksuvalmiusongelmien vuoksi.

LyhyeSTi-artikkeleissa käsitellään tiiviisti tilintarkastusstandardien ja lakien terminologiaa sekä soveltamista.  

Lisää samasta aiheesta

Rahanpesulaki uudistui

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisesta annettuun lakiin (rahanpesulaki) tuli 31.3.2023 voimaan useita muutoksia. Tilintarkastajien kannalta merkittävin asia on lain soveltamisalan laajentaminen tilintarkastajan toiminnassa.

Lue lisää

Eettisten sääntöjen PIE-määritelmään kansallinen täsmennys

Kansainvälisiä eettisiä sääntöjä laativa IESBA julkaisi huhtikuussa 2022 muutoksen eettisten sääntöjen yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen (PIE) määritelmään. Suomen Tilintarkastajat ry on tehnyt määritelmään täsmennyksen, jonka jälkeen PIE-yhteisöjen luokat ovat samat kuin kansallisessa lainsäädännössä myös silloin, kun sovelletaan eettisiä sääntöjä.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top