Tilintarkastajan allekirjoituksella on väliä

Tilintarkastuskertomuksen tarkoitus on lisätä tilinpäätösten käyttäjien luottamusta tilinpäätöstä kohtaan. Kertomuksen allekirjoitukseen liittyy muotoseikkoja, joilla on oma merkityksensä.

Kirjoittaja: Riitta Laine

Tilintarkastuksen tavoite on lisätä tilinpäätösten lukijoiden luottamusta tilinpäätöstä kohtaan. Tämä tapahtuu siten, että tilintarkastaja antaa tilinpäätöstä koskevan tilintarkastuskertomuksen.  

Tilintarkastuskertomus pitää allekirjoittaa ja päivätä, ja siinä tulee mainita tilintarkastajan toimipaikka. Kertomuksen allekirjoitukseen liittyy myös muotoseikkoja, joilla on oma merkityksensä. 

Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsenistä koostuva tilintarkastustoimikunta sekä Tilintarkastajan raportointi -kirjaa vuosittain päivittävä työryhmä ovat antaneet tilintarkastuskertomuksen allekirjoittamisesta mallit, joihin tehtiin tänä syksynä vain pieni päivitys. Mallit sisältyvät loppuvuodesta julkaistavaan Tilintarkastajan raportointi -kirjaan

Allekirjoituksen järjestys ja sisältö riippuvat mm. siitä, onko tilintarkastajaksi valittu henkilö vai tilintarkastusyhteisö.  

Tilintarkastuskertomuksen allekirjoittaminen 

1. Kun tilintarkastajaksi on valittu tilintarkastusyhteisö:

paikka ja aika
Tilintarkastusyhteisö A
X:n allekirjoitus
X:n nimenselvennys, HT/KHT
Tilintarkastusyhteisö A:n toimipaikka

Kun valittuna on tilintarkastusyhteisö, toimipaikkatiedot sisältyvät yleensä yhteisön käyttämään kirjelomakkeeseen, jolle kertomus laaditaan. Jos tilintarkastusyhteisöllä on useita toimipaikkoja, käytetään allekirjoittavan tilintarkastajan toimipaikkaa.

2. Kun tilintarkastajaksi on valittu henkilö (HT tai KHT), joka työskentelee tilintarkastusyhteisön palveluksessa:

paikka ja aika
X:n allekirjoitus
X:n nimenselvennys, HT/KHT
Tilintarkastusyhteisön toimipaikka

Näissäkin tapauksissa käytetään usein yhteisön kirjelomaketta. Jos tilintarkastusyhteisöllä on useita toimipaikkoja, käytetään tilintarkastajaksi valitun henkilön toimipaikkaa.

3. Kun tilintarkastajaksi on valittu henkilö (HT tai KHT), joka ei työskentele tilintarkastusyhteisön palveluksessa:

paikka ja aika
Y:n allekirjoitus
Y:n nimenselvennys, HT/KHT
Tilintarkastajan toimipaikka

4. Kun kyseessä on jaettu tarkastus eli on valittu kaksi tilintarkastajaa, tulevat tilintarkastajien allekirjoitukset rinnakkain. Molempien osalta sovelletaan yllä esitettyjä esimerkkejä sen mukaan, onko tilintarkastajaksi valittu henkilö vai yhteisö, ja työskenteleekö henkilönä valittu tilintarkastaja yhteisössä vai ei. Paikka ja aika -tiedot ovat jaetussa tilintarkastuksessa yhteiset.

Tilinpäätösmerkinnän allekirjoittaminen 

Tilinpäätösmerkinnän tarkoitus on yksilöidä luotettavasti se tilinpäätös, jonka tilintarkastaja on tilintarkastanut. Tilinpäätösmerkintä päivätään samalle päivälle kuin tilintarkastuskertomus annetaan. 

Tilinpäätösmerkinnän allekirjoittamisessa voi soveltaa yllä esitettyjä esimerkkejä tilintarkastuskertomuksen allekirjoittamisesta. Tilinpäätösmerkinnän allekirjoitukseen ei kuitenkaan yleensä sisällytetä tilintarkastajan toimipaikkaa. 

Lue lisää:

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top