Mitä väliä on tilintarkastajaan liittyvillä muotoseikoilla? 

Tilintarkastaja niuhottaa jostain muotoseikasta. Mikä siinä nyt on niin tarkkaa? Eikö se voisi vaan tarkastaa ja pistää nimensä alle?

Kirjoittajat: Riitta Laine ja Jarkko Raitio

Virheet ja puutteet tilintarkastajan valinnassa ja rekisteröinnissä sekä tilinpäätöksen allekirjoittamisessa saattavat tuntua epäolennaisilta ja tilintarkastajan vaatimus niiden korjaamiseksi suorastaan nillittämiseltä. 

Hyvän hallintotavan ja tilinpäätöskäytännön näkökulmasta sekä sujuvan tilinpäätösprosessin edistämiseksi tietyt virheet on syytä korjata tai jättää kokonaan tekemättä. Niillä kun voi olla merkitystä niin tilintarkastajille kuin yritykselle itsellekin.  

Tilintarkastajan valinta ja rekisteröinti 

Tilintarkastajan valintaan ja rekisteröimiseen liittyy tiettyjä muotoseikkoja, jotka yhtiön johdon ja omistajien on syytä huomioida.  

Virhe 1 Tilintarkastus teetetään ilman asianmukaista valintaa  

Tilintarkastuksen voi tehdä vain tilintarkastaja, joka on asianmukaisesti valittu yhteisön tai säätiön tilintarkastajaksi.  

Virhe 2 Tilintarkastajan on valinnut väärä toimija 

Osakeyhtiössä ja asunto-osakeyhtiössä tilintarkastajan tai tilintarkastajien valitsemisesta päättää aina yhtiökokous. Yhtiökokous ei voi delegoida tilintarkastajan valinnassa päätösvaltaa hallitukselle.  

Virhe 3 Valinta on kirjattu pöytäkirjaan väärin tai huolimattomasti 

Pöytäkirjan laatijan ja tarkistajan on syytä olla tarkkana sen suhteen, valittiinko tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö vai tilintarkastajahenkilö, ja miten valinta on kirjattu.  

Esimerkkejä pöytäkirjauksesta  

Valitaan tilintarkastusyhteisö: 
Valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö ISA Tilintarkastus Oy. Tilintarkastusyhteisö nimeää toimeksiannon päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Riitta Laineen.” 

Valitaan henkilötilintarkastaja, joka työskentelee tilintarkastusyhteisössä: 
“Valitaan tilintarkastajaksi KHT Riitta Laine.”  
“Valitaan tilintarkastajaksi KHT Riitta Laine (tilintarkastusyhteisöstä ISA Tilintarkastus Oy)” 

Valitaan henkilötilintarkastaja, joka ei työskentele tilintarkastusyhteisössä: 
“Valitaan tilintarkastajaksi KHT Riitta Laine.”  

Virhe 4 Kaupparekisteriin on merkitty ”tilintarkastaja”, joka ei ole oikeutettu toimimaan tilintarkastajana  

Kaupparekisteriin merkityn henkilön tulee olla PRH:n tilintarkastusvalvonnan hyväksymä tilintarkastaja. Kaikki hyväksytyt tilintarkastajat löytyvät tilintarkastusvalvonnan ylläpitämästä tilintarkastajarekisteristä

Virhe 5 Tilintarkastajaa ei ole rekisteröity  

Asianmukaisesti valittu ja tilintarkastajarekisteristä löytyvä tilintarkastaja pitää myös ilmoittaa kaupparekisteriin.         

Virhe 6 Yhteisön tilintarkastajaksi on rekisteröity tilintarkastaja, joka on luopunut toimeksiannosta tai joka ei ole koskaan antanut siihen suostumustaan 

Kaupparekisterin tilintarkastajatieto täytyy pitää ajan tasalla. Tilintarkastaja, joka on luonnollinen henkilö (HT, KHT, JHT), saa poistettua itseään koskevan virheellisen tai vanhentuneen rekisterimerkinnän EU:n tietosuoja-asetuksen nojalla.  

Tilinpäätösmerkintä ja sähköinen allekirjoittaminen 

Myös tilinpäätöksen allekirjoitussivuun liittyy muotoseikkoja, jotka on syytä olla kunnossa.  

Virhe 1 Allekirjoitussivulta ei löydy tarvittavia tietoja tilintarkastajasta 

Allekirjoitussivulla olevasta tilipäätösmerkinnästä tulisi aina löytyä valmiina tilintarkastajan titteli (HT, KHT tai JHT), tilintarkastusyhteisön nimi (jos valittu yhteisö) ja tilinpäätösmerkinnän teksti ”Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.”. Päivämäärää tilintarkastajan tekemälle merkinnälle ei pidä laittaa valmiiksi.  

Virhe 2 Tilintarkastajan tiedoista ei selviä, onko valittu henkilö vai tilintarkastusyhteisö 

Koska tilinpäätösmerkinnän allekirjoittaa aina joku henkilö, pitää allekirjoituksesta selvitä muulla tavoin, onko henkilö tilintarkastusyhteisön päävastuullinen tarkastajana vai omalla nimellä valittu henkilötilintarkastaja.  

Esimerkkejä allekirjoituksesta 

Valittu tilintarkastusyhteisö:  
Helsingissä 25.4.2023  
ISA tilintarkastus Oy 
tilintarkastusyhteisö 

Riitta Laine  
Riitta Laine, KHT 

Valittu henkilö: 
Helsingissä 25.4.2023 

Riitta Laine 
Riitta Laine, KHT 

Virhe 3 Allekirjoitussivulta puuttuvat allekirjoittavan johdon nimet 

Nimet ja tittelit, kuten puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, on hyvä löytyä allekirjoitussivulta jo luonnosvaiheessa. Näin virheet ja puutteet allekirjoittajissa ehditään korjata ennen allekirjoittamista, jos ne huomataan tilinpäätösluonnoksen tarkastuksessa.  

Virhe 4 Tilintarkastaja ei näe allekirjoitettavaa asiakirjaa allekirjoittaessaan sähköisesti 

Tilintarkastaja ei voi allekirjoittaa tilinpäätösmerkintää varmistumatta siitä, että allekirjoitettava asiakirja on sama, jonka hän on tilintarkastanut.  

Virhe 5 Tilintarkastaja ei sähköisesti allekirjoittaessaan näe, ketkä tilinpäätöksen ovat jo allekirjoittaneet ja milloin 

Tilintarkastaja ei voi allekirjoittaa tilinpäätösmerkintää ennen kuin joko koko johto tai vähintään päätösvaltainen johto on allekirjoittanut tilinpäätöksen. Tilintarkastajan on allekirjoittaessaan voitava varmistua siitä, ketkä asiakirjan ovat jo allekirjoittaneet ja milloin. 

Artikkeli on julkaistu kokonaisuudessaan alun perin Tilinsanomat-lehdessä 4/2023. Lue koko artikkeli Tilisanomien verkkosivuilta.

Lue myös:

Lisää samasta aiheesta

Autamme jäseniämme osaamisen kehittämisessä 

PRH:n tilintarkastusvalvonnan vuosiraportilla 2023 kerrotaan muun muassa laaduntarkastuksessa tehdyistä merkittävimmistä havainnoista. Keräsimme yhteen omia toimenpiteitämme jäsenten auttamiseksi sellaisilla tilintarkastuksen osa-alueilla, joista tilintarkastusvalvonta on tehnyt useita havaintoja.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top