Tilintarkastajan analyyttiset toimenpiteet tilintarkastuksessa

Tilintarkastaja tekee tilintarkastuksessa erityyppisiä analyyttisia toimenpiteitä. Miten erilaiset analyyttiset toimenpiteet eroavat toisistaan ja mitä niissä pitäisi muistaa?
Kirjoittaja: Riitta Laine

Tilintarkastuksessa tehtävät analyyttiset toimenpiteet ovat taloudellisen tiedon arviointeja, joissa analysoidaan vakuuttavalta tuntuvia ja loogisia yhteyksiä taloudellisten ja muiden kuin taloudellisten tietojen välillä. Analyyttisiin toimenpiteisiin kuuluu myös se, että tunnistetut vaihtelut tai yhteydet, jotka ovat ristiriidassa muun tiedon kanssa tai jotka poikkeavat merkittävästi odotetuista arvoista, tutkitaan tarkemmin. 

Analyyttisina toimenpiteinä voidaan käyttää useita erilaisia menetelmiä, jotka vaihtelevat yksinkertaisista vertailuista monimutkaisiin tilastollisia menetelmiä käyttäviin analyyseihin. Analyyttisia toimenpiteitä käytetään tilintarkastuksessa eri tarkoituksiin. 

  • Suunnitteluvaiheessa ne auttavat arvioimaan riskejä ja suuntaamaan tarkastusta tehokkaasti. 
  • Analyyttiset aineistotarkastustoimenpiteet tuottavat evidenssiä ja varmuutta yksittäisistä liiketapahtumien lajeista, tilien saldoista tai tilinpäätöksen tiedoista. 
  • Päättämisvaiheessa ne auttavat tekemään johtopäätöksiä erilaisista asioista. 

Analyyttiset toimenpiteet riskienarvioinnissa 

Tilintarkastaja tekee riskienarviointitoimenpiteitä saadakseen perustan olennaisen virheellisyyden riskien arvioimiselle tilinpäätöstasolla ja kannanottotasolla. Analyyttisten riskienarviointitoimenpiteiden avulla saattaa tilintarkastajan tietoon tulla  

  • yhteisöön liittyviä asioita, joista hän ei ollut aiemmin tietoinen,  
  • poikkeuksellisia liiketoimia tai tapahtumia sekä summia, suhdelukuja ja kehityssuuntia, sekä  
  • epätavallisia tai odottamattomia yhteyksiä. 

Näistä voi olla apua olennaisen virheellisyyden riskien tunnistamisessa ja arvioimisessa – myös väärinkäytökseen liittyen – sekä tilintarkastuksen kohdentamisessa ja toimenpiteiden suunnittelussa. 

Analyyttisista riskienarviointitoimenpiteistä löydät tietoa ISA 315 -standardin (uudistettu 2019) kohdasta 14(b). 

Analyyttiset aineistotarkastustoimenpiteet

Analyyttiset aineistotarkastustoimenpiteet tuottavat evidenssiä ja varmuutta yksittäisistä liiketapahtumien lajeista, tilien saldoista tai tilinpäätöksen tiedoista. Niillä vastataan olennaisen virheellisyyden riskeihin kannanottotasolla. 

Analyyttisten aineistotarkastustoimenpiteiden suunnittelussa on neljä vaihetta. Tilintarkastajan pitää 

  • määrittää, soveltuvatko suunnitellut toimenpiteet kyseisiin kannanottoihin riskit ja mahdollinen yksityiskohtien tarkastus huomioiden 
  • arvioida odotusarvon muodostamisessa käytettävän tiedon luotettavuus  
  • muodostaa riittävän tarkka odotusarvo 
  • määrittää kirjatun arvon ja odotusarvon välinen ero, joka on hyväksyttävissä ilman lisätutkintaa.  

Analyyttiset aineistotarkastustoimenpiteet soveltuvat yleensä paremmin silloin, kun liiketapahtumia on lukumääräisesti paljon ja ne käyttäytyvät ajan kuluessa ennustettavalla tavalla. 

Analyyttisista aineistotarkastustoimenpiteistä löydät tietoa ISA 520 -standardista kohdista 5 ja 7. 

Analyyttiset toimenpiteet johtopäätöksen tekemisessä 

Päättämisvaiheen analyyttisten toimenpiteiden tarkoitus on auttaa tilintarkastajaa tekemään johtopäätös siitä onko tilinpäätös yhdenmukainen yhteisöstä muodostetun käsityksen kanssa ja ovatko tarkastussuunnitelma ja riskiarvio edelleen asianmukaisia.  

Ne antavat vahvistusta johtopäätöksille, jotka on tehty tilinpäätösten yksittäisiin osiin tai eriin kohdistuvan tilintarkastuksen aikana. Niiden tuloksena voidaan myös tunnistaa uusia olennaisen virheellisyyden riskejä.  

Päättämisvaiheen analyyttiset toimenpiteet voivat alla samankaltaisia kuin suunnitteluvaiheessa tehtävät analyyttiset riskienarviointitoimenpiteet. Niissä kummassakaan ei tarvitse muodostaa odotusarvoa tai määrittää hyväksyttävissä olevaa eroa, kuten analyyttisissa aineistotarkastustoimenpiteissä. Suunnitteluvaiheen ja päättämisvaiheen analyyttisista toimenpiteistä ei yleensä saadakaan riittävää evidenssiä tai varmuutta yksittäisiin tilinpäätöseriin tai -tietoihin, toisin kuin analyyttisista aineistotarkastustoimenpiteistä, vaan ne palvelevat eri tarkoitusta. 

Johtopäätöksen tekemisessä auttavista analyyttisista aineistotarkastustoimenpiteistä löydät tietoa ISA 520 -standardin kohdasta 6-7. 

Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Vinkkejä ST:n laadunhallintatyökirjan käyttäjille

Julkaisimme jäsenten käyttöön työkirjan ja esimerkit ISQM 1-standardin soveltamiseen perustuvasta laadunhallintajärjestelmästä. PRH:n tilintarkastusvalvonta suoritti läpikäyntejä yhteisöjen laadunhallintajärjestelmiin syksyllä 2023. Kokosimme yleisimmät PRH:n havaitsemat puutteet ST:n työkirjaa ja esimerkkejä hyödyntäneiden yhteisöjen laadunhallintajärjestelmistä ja vinkit niiden korjaamiseksi.

Lue lisää

LCE-standardi käyttöön Suomessa vuoden 2024 aikana

Uusi LCE-standardi korvaa muut ISA-standardit yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastuksessa. Tavoitteenamme on, että jäsenemme voivat siirtyä soveltamaan uutta standardia tilikauden 2024 tilintarkastuksissa. Tilintarkastajat voivat suunnitella omaa LCE-standardin käyttöönottoaan ja sen aikataulutusta kokoamani 10 kohdan listan avulla.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top