Tilintarkastajien monipuolinen tehtäväkenttä laajenee entisestään

Tilintarkastuksia voi tehdä vain tilintarkastaja, mutta kaikki mitä tilintarkastaja tekee ei ole tilintarkastusta. Vaikka lakisääteinen tilintarkastus täyttää tilkkarien työpäivät etenkin keväisin, kuuluu useimpien tilintarkastajien palveluvalikoimaan myös muiden palveluiden tarjoamista.

Tilintarkastuksia voi tehdä vain tilintarkastaja, mutta kaikki mitä tilintarkastaja tekee ei ole tilintarkastusta. Vaikka lakisääteinen tilintarkastus täyttää tilkkarien työpäivät etenkin keväisin, kuuluu useimpien tilintarkastajien palveluvalikoimaan myös muiden palveluiden tarjoamista.

Kirjoittaja: Jarkko Raitio

Tilintarkastajasta on moneksi. Tilintarkastaja on ainoa ammattilainen, joka voi tehdä tilintarkastuksia. Tilintarkastajat tekevät vuosittain noin 120 000 yrityksen ja muun yhteisön tilintarkastuksen.

Esimerkiksi osakeyhtiöissä osakkeenomistajat yhtiökokouksessa valitsevat tilintarkastajan tekemään tilintarkastuksen, joka pitää sisällään yrityksen kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastamisen.

Tilintarkastajan on suoritettava tilintarkastus ammattitaitoisesti, rehellisesti ja objektiivisesti. Tilintarkastajan tulee myös toimia huolellisesti ja säilyttää ammatillinen kriittisyys läpi tilintarkastuksen.  

Suurin osa tilintarkastajista tekee tilintarkastuksia. Lähtökohtaisesti tilintarkastusten tekeminen on myös edellytys sille, että tilintarkastaja voi säilyttää tilintarkastajan auktorisointinsa.  

Auttaa asiakkaitaan monin tavoin

Lakisääteinen tilintarkastus kuuluu useimpien tilintarkastajien tehtäviin ja täyttää työpäivät erityisesti keväisin, kun yritysten tilinpäätökset valmistuvat ja tulevat tilintarkastajalle tarkastettaviksi. Silti useimpien tilintarkastajien valikoimaan kuuluu myös muiden yrityspalveluiden tarjoaminen.

Tilintarkastajan tarjontaan voi kuulua esimerkiksi

 • lakisääteinen tilintarkastus
 • yleisluonteinen tarkastus
 • osakeyhtiölain mukaisten todistusten ja lausuntojen antaminen
 • osakeyhtiölain mukaisten erityisten tarkastusten tekeminen
 • konkurssilain mukaisten erityistarkastusten tekeminen
 • hanketarkastusten tekeminen (esimerkiksi EU-hankkeet ja Business Finland -hankkeet)
 • Due Diligence -tarkastusten ja muiden tilinpäätösanalyysien tekeminen
 • yritysjärjestelyissä avustaminen
 • sisäisen tarkastuksen tekeminen
 • veroilmoitusten ja muiden viranomaisilmoitusten tekemisessä avustaminen
 • kirjanpitoon ja tilinpäätösten laatimiseen liittyvissä kysymyksissä avustaminen
 • vastuullisuusraportoinnin varmentaminen    

Tilintarkastajan pitää olla riippumaton tilintarkastamastaan yhtiöstä. Se tarkoittaa, että tilintarkastajan tulee olla tarkkana, missä laajuudessa hän voi tarjota muita palvelujaan tilintarkastusasiakkaalle.

Tilintarkastajalle ei saa muodostua esimerkiksi tilannetta, jossa tämä tarkastaisi omaa työtään. Tilintarkastaja ei esimerkiksi voi tarkastaa itse laatimaansa tilinpäätöstä.   

Rooli kestävyysraporttien varmentajana kasvaa

Tilintarkastajat ovat jo nyt varmentaneet suurten yli 500 henkilöä työllistävien yritysten vastuullisuusraportteja. Lähivuosina aiempaa useampi yritys alkaa raportoida liiketoimintansa kestävyydestä. Lisäksi kestävyystietojen varmentaminen tulee pakolliseksi.

Se tarkoittaa, että entistä useampi tilintarkastaja alkaa varmentaa kestävyysraporttien tietoja samaan tapaan kuin tilinpäätösten tietoja. Kysyntä tilintarkastajien osaamiselle ja ammattitaidolle siis vain kasvaa tulevaisuudessa.

Kiinnostaako tilkkarin ura? Tietoa polusta tilintarkastajaksi löydät nettisivuiltamme! Tutustu myös Tilintarkastus on uusi musta -opiskelijakampanjaan.

Lisää samasta aiheesta

Autamme jäseniämme osaamisen kehittämisessä 

PRH:n tilintarkastusvalvonnan vuosiraportilla 2023 kerrotaan muun muassa laaduntarkastuksessa tehdyistä merkittävimmistä havainnoista. Keräsimme yhteen omia toimenpiteitämme jäsenten auttamiseksi sellaisilla tilintarkastuksen osa-alueilla, joista tilintarkastusvalvonta on tehnyt useita havaintoja.

Lue lisää

Mitä tilintarkastaja oikeasti sanoo?

Tilintarkastajilla on oma kielensä, joka saattaa toisinaan kuulostaa kirjanpidon sukulaiskieleltä, mutta toisinaan aivan käsittämättömältä tilkkaus-jargonilta. Seuraavat tilintarkastaja-aakkoset on kerätty kirjanpitäjien ja muiden taloushallinnon ammattilaisten auttamiseksi.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top