Suuntaa opintojasi ja hanki työkokemusta!

Oletko miettinyt, miten tilintarkastajaksi pääsee? Kyseessä on monen vuoden määrätietoinen matka, joka alkaa opinnoista. Tarvitset korkeakoulututkinnon sekä työkokemusta tilintarkastajan assistenttina tarkastustehtävissä.

Jo opiskeluaikana kannattaa kiinnittää huomiota tilintarkastajatutkinnon vaatimuksiin. Sisällytä kauppatieteiden maisterin tai tradenomin tutkintoosi opintoja laskentatoimesta, oikeustieteistä sekä muista kauppa- ja taloustieteellisistä aiheista. Jos tähtäät JHT-erikoistumistutkintoon, tarvitset lisäksi julkishallinnon opintoja tai tarkastuskokemusta julkishallinnon tehtävistä.

Missä tilintarkastusta voi opiskella? Lue >

HT, KHT ja JHT

Kun opintopuoli on kunnossa ja työkokemusta on kertynyt tarpeeksi, voit hakea Patentti- ja rekisterihallituksen Tilintarkastusvalvonnalta osallistumisoikeutta tilintarkastajatutkintoon.

Kaikkien tilintarkastajiksi aikovien tulee suorittaa hyväksytysti tilintarkastajatutkinto (HT-tutkinto).

HT-tilintarkastaja voi jatkaa erikoistumistaan ja suorittaa toisen tai molemmat seuraavista:

  1. yleisen edun kannalta merkittävän yhteisön tilintarkastajan erikoistumistutkinto (KHT-tilintarkastaja)
  2. julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan erikoistumistutkinto (JHT-tilintarkastaja).

PRH:n Tilintarkastusvalvonta vastaa niin tilintarkastajien hyväksymisestä kuin valvonnasta. Uudet tilintarkastajat ovat tervetulleita Suomen Tilintarkastajat ry:n jäseniksi.

Millaisia taitoja tulevilta tilintarkastajilta vaaditaan?

Patentti- ja rekisterihallituksessa tutkinnoista vastaavana päällikkönä työskentelevä Hanna Kattainen painottaa vahvaa perusosaamista, teorian soveltamista ja ajankohtaisuutta. Lue >

Kaksi tarinaa opinnoista – ammattikorkeassa ja yliopistossa

Hanna ja Erno kertovat opinnoistaan ja matkastaan tilintarkastajiksi. Lue millaista tilintarkastuksen opiskelu on >