Luotettava tieto – tärkeää vai ei?

Keskustelu tilintarkastusvelvollisuuden kaventamisesta hämmentää. Eikö olekaan merkityksellistä, että käytössämme oleva informaatio on luotettavaa?

Taloudellisen informaation ja tilinpäätösten laadun jatkuva parantaminen on johtotähteni. Työskentelen sen eteen, että yrityksillä, organisaatioilla ja julkisella sektorilla on luotettavaa tietoa, kun päätetään investoinneista tai muista tärkeistä kehityshankkeista. Taloustiedon laatu ja luotettavuus on sydämen asia – ei vain itselleni, vaan tilintarkastajien ammattikunnalle.

Kirjoittaja: Sanna Alakare | Kuva: Aki Rask

Luotettavan tiedon merkitys korostuu entisestään

Keskustelu tilintarkastusvelvollisuuden kaventamisesta saa minut hämmentyneeksi. Eikö olekaan merkityksellistä, että käytössämme oleva informaatio on luotettavaa? Näin valeuutisten aikakaudella asia on päinvastoin: luotettavia asiantuntijoita tarvitaan entistä vankemmin.

Kolme neljäsosaa yrityksistä kannattaa lakisääteistä tilintarkastusta

Teimme yrityksille ja muille sidosryhmille kyselyn tilintarkastuksen merkityksestä. Kolme yritystä neljästä pitää erittäin tai melko tärkeänä, että yrityksen tilinpäätöstiedot varmentaa ulkopuolinen, yrityksestä riippumaton toimija. Vastaajajoukon mukaan on tärkeää, että varmentaja on nimenomaan tilintarkastaja. Yhtä moni yritys suhtautui hyvin myönteisesti lakisääteiseen tilintarkastusvelvollisuuteen. Viranomaiset ja järjestöt olivat vieläkin myönteisempiä.

Useiden tahojen nähtiin hyötyvän tilintarkastuksesta: suurimmat hyötyjät ovat osakkeenomistajat, hallitus ja johto sekä rahoittajat ja verottaja.

Tilintarkastuksen arvo tunnustetaan muuallakin kuin juhlapuheissa

Kyselyn perusteella taloudellisen informaation laatu ja luotettavuus on tärkeää yrityksille, viranomaisille ja muille tiedon käyttäjille. Yli 90 prosenttia vastaajista katsoi tilintarkastuksen lisäävän luottamusta tilinpäätöstä kohtaan ja lähes 80 prosenttia näki tilintarkastuksen ehkäisevän virheitä verotuksessa. Myös tilintarkastuksen rooli yhteisten pelisääntöjen ja reilun kilpailun puolustajana nousi esiin. Kaikkia näitä on käsitelty useasti myös poliittisissa juhlapuheissa elinkeinoelämän kilpailukyvyn, kasvun sekä hyvinvointiyhteiskuntamme puolesta.

On hienoa, että yhteiskunnallisia toimijat tunnustavat luotettavan taloudellisen informaation merkityksen.

Tilintarkastusvelvollisuuden poistaminen mikroyrityksiltä lisäisi harmaata taloutta

Kysyimme myös, mitä tapahtuisi, jos nykytilannetta muutettaisiin: Mitä jos mikroyritykset eivät olisi enää tilintarkastusvelvollisia? Virheiden nähtiin lisääntyvät verotuksessa ja harmaan talouden sekä verovilppien ennakoitiin lisääntyvän. Alle puolet vastaajista uskoi taloushallinnon kokonaiskustannusten pienenevän.

Kehitetään yhdessä yritysten kilpailukykyä ja meidän kaikkien hyvinvointia

Tätä taustaa vasten on vaikea ymmärtää, miksi tilintarkastusvelvollisuutta koskevaa sääntelyä halutaan muuttaa.

Sen sijaan kehitystarvetta on siinä, miten tilintarkastajat voivat entistä paremmin tukea yrityksiä ja muita organisaatioita sekä tarjota yhä ajantasaisempia ja kattavampia tietoja. Näin he voivat tehdä entistä parempia päätöksiä yrityksen kehittämiseksi, mikä edistää yritysten kilpailukykyä, kasvua ja meidän kaikkien hyvinvointia.

Sanna Alakare, toiminnanjohtaja, Suomen Tilintarkastajat ry

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

Käsityksen muodostaminen yrityksen IT-ympäristöstä

Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys tilinpäätöksen laatimisen kannalta relevanteista tietojärjestelmistä. Tilintarkastajan ymmärrys siitä, mitä yrityksen IT-ympäristöön kuuluu ja miten IT-järjestelmät vaikuttavat tilinpäätökseen, auttaa riskien tunnistamisessa ja tarkastustoimenpiteiden suunnittelussa.

Lue lisää

Sähköisen kirjanpitodatan käyttö tilintarkastuksessa

Kun kirjanpidon data ja muu tilintarkastuksessa käytettävä aineisto on sähköisessä muodossa, on sitä mahdollista tarkastaa tehokkaasti sähköisin menetelmin, kuten data-analytiikalla. Kevään 2024 K1-koulutuskiertueellamme pureudutaan muun muassa sähköisen kirjanpitodatan tehokkaaseen tarkastamiseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top