Mitä kirjanpitäjä toivoo tilintarkastajalta?

Tilintarkastaja on kirjanpitäjän tärkeä kumppani. On olemassa kahdenlaisia tilintarkastajia.

Kirjoittaja: Anne Mertaoja, toimitusjohtaja, Talouskonsultointi Mertaoja Oy & ADD Taloushallinto Oy

Tilintarkastaja on kirjanpitäjän tärkeä kumppani. Oman kokemukseni mukaan on kahdenlaisia tilintarkastajia.

On tilintarkastajia, jotka

  1. ovat aktiivisesti yhteydessä kirjanpitäjään tarkastusprosessin aikana
  2. eivät ota yhteyttä kirjanpitäjään missään tarkastuksen vaiheessa.

Millainen on mieluisa tilintarkastaja?

Kirjanpitäjä arvostaa sitä, kun voi kysyä tilintarkastajalta neuvoa jo tilinpäätöstä tehdessään tai tilikauden aikana. Tilintarkastusvaiheessa aktiivinen tilintarkastaja puolestaan kysyy ja pyytää lisätietoja tehtyihin kirjauksiin kirjanpitäjältä eikä asiakkaalta. Tällöin kirjanpitäjä voi kertoa, miksi on päätynyt kyseisiin kirjausratkaisuihin. Tilintarkastajan on tärkeää kertoa löytämistään virheistä suoraan kirjanpitäjälle, jotta kirjanpitäjä pystyy tekemään korjaukset ennen tilinpäätöksen allekirjoitusta.

Entä mieluisan tilintarkastajan vastakohta?

Epämieluisa tilintarkastaja ei ole yhteydessä kirjanpitäjään, kun hän tarvitsee lisätietoja tai huomauttaa virheistä. Tällainen tilintarkastaja saattaa olla yhteydessä suoraan asiakkaaseen, jolta tieto ei välttämättä välity kirjanpitäjälle. Tilintarkastaja voi antaa asiakkaalle täysin väärän kuvan kirjanpitäjänsä tekemisistä ja osaamisesta. Niinkin on käynyt, että tilintarkastaja itse ei vain ole osannut hakea tietoa järjestelmästä.

Valitettava ääripää ovat sellainen, jossa tilintarkastaja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja antaa kertomuksen, mutta lähettää jälkikäteen tilintarkastusmuistion, jossa on huomautettu puutteista tai virheistä. Voitte vain kuvitella kirjanpitäjän harmistuksen määrän, kun korjauksia ei voi enää tehdä tilinpäätökseen!

Kirjanpitäjän toiveet tilintarkastajalle

Kirjanpitäjä toivoo, että yhteistyö pelaa tilintarkastajan kanssa. Kirjanpitäjänä kaipaan siis neuvoja kirjanpitokäsittelyihin ja toivon myös lisätieto- ja korjauspyyntöjä ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista.

Lisäksi toivon ja osaksi myös edellytän tilintarkastajalta näitä asioita:

1. Hallitse asiakkaan taloushallinnon järjestelmä

On tärkeää, että tarkastuksessa tai raportoinnissa ymmärretään esimerkiksi päivämäärärajaukset ja muut hakuehdot oikein.

2. Toimita tilintarkastusmuistio kirjanpitäjälle

Tällöin kirjanpitäjä pystyy ottamaan huomioon omaan tekemiseensä kohdistuvat huomautukset seuraavana vuonna tilinpäätöstä tehdessään. Lisäksi kun kirjanpitäjä tietää yrityksen hallintoon tai asiakkaan toimintaan liittyvistä huomautuksista, hän pystyy omalla toiminnallaan vaikuttamaan epäkohtiin. Tilintarkastusmuistio tuo kirjanpitäjälle selkärankaa kysellä ja vaatia puuttuvia tietoja seuraavaan tilinpäätökseen.

3. Tarkista verojaksotuksen pohjana oleva verolaskelma

Verolaskelmaa käytetään myös veroilmoituksen oikeellisuuden tarkistamiseen. Olisi hyvä katsoa, että laskelmalla on käsitelty oikein esimerkiksi mahdolliset myyntivoitot ja -tappiot, arvonalennukset ja TVL-tapahtumat.

4. Kiinnitä huomiota edustus- ja kokouskuluihin

Eteeni on tullut tapauksia, joissa asiakas on vaatimalla vaatinut, että selviä edustuskuluja on kirjattava neuvottelukuluiksi. Kirjanpitäjänä olen toivonut, että myös tilintarkastaja huomauttaisi näistä joskus varsin runsaistakin kuluista asiakkaalle.

5. Muista olennaisuus

Tilintarkastajat korjauttavat turhan paljon epäolennaisia kirjauksia. Niistä on toki hyvä huomauttaa, mutta niiden korjaaminen voi maksaa asiakkaalle huomattavasti enemmän kuin korjauksen vaikutus on yrityksen tulokseen. Sekin on turhauttavaa, kun tilintarkastaja korjauttaa liitetietoissa olevaa tekstikohtaa useampaan kertaan pystymättä päättämään, miten sen tulisi olla.

Sujuvasta yhteistyöstä hyötyvät kaikki

Sekä kirjanpitäjä että tilintarkastaja hyötyvät sujuvasta yhteistyöstä. Ennen kaikkea asiakas hyötyy siitä, kun hän saa yhteistyön tuloksena laadukkaan tilinpäätöksen.

Lisää samasta aiheesta

Miksi LCE-standardi on tervetullut?

Uuden LCE-ISA-standardin suorat vaikutukset yksittäiseen toimeksiantoon saattavat jäädä vähäisiksi. Standardin käyttöönotolla on silti monia positiivisia vaikutuksia pk-tilintarkastukseen.

Lue lisää

Artikkeliväitöskirja: White-Collar Crime and Auditing

Väitöskirjassa tutkitaan, miten tilintarkastus vaikuttaa taloudellisen rikollisuuden ilmenemiseen ja vaikutuksiin Suomessa. Tutkimustulosten perusteella tilintarkastuksella on tiettyjä rikosvahinkoja rajaavia vaikutuksia, mutta jotkut rikoksentekijät osaavat myös hyödyntää tilintarkastuskertomuksen käyttäjien perusteettomia odotuksia rikosten mahdollistamisessa.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top