Tilintarkastaja voi ylläpitää ammattitaitoaan monella tavoin

Tilintarkastajan osaaminen ja tehtäväkenttä ovat laajat. Arvioitaessa tilintarkastajan edellytyksiä toimia tilintarkastajana tulee tilintarkastukseen rinnastettavien tehtävien kriteerien olla sopivat.

Kirjoittaja: Riitta Laine

Tilintarkastaja ja tilintarkastus mielletään usein lähes synonyymeinä. Tilintarkastus ei kuitenkaan ole tilintarkastajan ainoa palvelu.  

Tilintarkastaja voi tehdä myös tilintarkastukseen rinnastettavia tarkastustyyppisiä tehtäviä, joita ovat esimerkiksi  

  • sisäinen tarkastus  
  • yleisluonteinen tarkastus  
  • konkurssipesän erityistarkastus ja
  • toimiminen tilintarkastustiimiin kuuluvana muuna asiantuntijajäsenenä.  

Näiden lisäksi tilintarkastajat saattavat toimia myös esimerkiksi konsultteina, kirjanpitäjinä, talouspäällikköinä, luennoitsijoina tai vaikkapa tilintarkastusyhdistyksen asiantuntijoina. 

Tilintarkastajan toimintaedellytyksiä valvotaan 

PRH:n tilintarkastusvalvonta hyväksyy uudet tilintarkastajat ja valvoo, että edellytykset toimia tilintarkastajina säilyvät. Yksi edellytys on, että tilintarkastaja toimii tilintarkastustehtävissä tai siihen rinnastettavissa tarkastustyyppisissä tehtävissä, joissa toisen toimintaa arvioidaan suhteessa tiettyihin arviointikriteereihin. PRH tekee valvontaa tilintarkastajien vuosittain antamien valvontailmoitusten avulla ja rinnastettavuuden arvioinnissa käytetään tapauskohtaista harkintaa. 

PRH julkaisi kesäkuussa uutisen 30.6.2021 päättyneeltä valvontakaudelta. Uutisen mukaan 95 tilintarkastajaa raportoi toimineensa rinnastettavissa tehtävissä, joista 58:n osalta raportoidut tehtävät katsottiin rinnastettaviksi. Arviointiin vaikuttavat muun muassa tarkastusta koskevien menettelytapojen, kuten ISA-standardien, hallitseminen sekä lakisääteiseen tilintarkastukseen kuuluvien sisällöllisten seikkojen, kuten normiston, tunteminen. 

Rinnastettavien tehtävien kriteerien tulee olla asianmukaisia

PRH kertoo arvioivansa tilintarkastukseen rinnastettavien tehtävien kriteerejä uudelleen vuoden 2022 aikana. Kriteerejä arvioitaessa on hyvä huomioida, että tilintarkastajan osaaminen ja tehtäväkenttä ovat laajoja. Monipuolisuus lisää ammattitaitoa ja ammatin kiinnostavuutta!

Tilintarkastajana toimimista ei siis pidä rajata liian tiukasti. Kriteerien on kuitenkin oltava sellaiset, että luottamus tilintarkastajan ammattikuntaa kohtaan säilyy korkeana – erityisesti tilintarkastuksen uskottavuuden näkökulmasta.

Lisää samasta aiheesta

IFIARin kansainvälinen tutkimus tilintarkastuksen laadusta

Kansainvälinen tilintarkastusalan valvontaviranomaisten yhdistys IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) julkaisi keväällä vuosittaisen selvityksensä tilintarkastuksen ulkoisen laadunvalvonnan havainnoista. Selvitys on tehty keräämällä tietoa IFIARin jäseniltä maailmanlaajuisesti. Suomen PRH:n tilintarkastusvalvonta on IFIARin jäsen.

Lue lisää

Liikevaihdon tarkastuksessa haasteita

Liikevaihdon tarkastaminen on ollut PRH:n laaduntarkastuksen painopistealueena jo vuosia ja siitä tehdään paljon havaintoja. Miksi liikevaihdon tilintarkastus on niin tärkeää ja mikä siinä on hankalaa?

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top