Tilintarkastajan työ huipentuu raportointiin

Tilintarkastajan raportointi -julkaisu on yksi tärkeimmistä tilintarkastajan työssään käyttämistä julkaisuista. Lue, mitä päivitetty julkaisu pitää sisällään!

Tilintarkastajan raportointi -julkaisu on yksi tärkeimmistä tilintarkastajan työssään käyttämistä julkaisuista. Vuosittain päivitettävä julkaisu on nyt ilmestynyt!

Kirjoittaja: Riitta Laine | Kuva: Aki Rask

Tilintarkastajan työ huipentuu yleensä raportointiin. Tilintarkastajan raportointi -julkaisun tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää hyvää tilintarkastustapaa. Se sisältää esimerkkejä ja malleja useimmista niistä kertomuksista, lausunnoista ja raporteista, joita tilintarkastajat antavat joko lakisääteisen tilintarkastuksen tai muun toimeksiannon perusteella.

Tilintarkastajan raportointi 2019 -julkaisun ovat päivittäneet KHT-tilintarkastajat Nina Johansson, Ari Lehto, Joonas Pekkinen, Christian Savtschenko, Raisa Vitikka ja Anne Vuorio sekä koordinaattorin roolissa allekirjoittanut.

Tilintarkastuskertomuksiin ei muutoksia 2019

Tilintarkastuskertomuksiin ei tehty muutoksia vuonna 2019. Julkaisuun on lisätty

  • muutama uusi kertomusmalli
  • ruotsinkielisiä käännöksiä kertomuksista ja esimerkeistä
  • malli tilintarkastajan lausunnosta säätiötä perustettaessa
  • mallit Finanssivalvonnalle annettavista raporteista liittyen asiakasvarojen tarkastamiseen (Huom.! Myös Suomen Tilintarkastajat ry:n asiakasvaroja koskeva ohje on päivitetty)
  • ohjeistusta koskien Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlle annettavaa lausuntoa eriyttämislaskelmasta
  • johdon vahvistuskirjeeseen mallitekstiä toiminnan jatkuvuuteen liittyen ja lisäksi on päivitetty englanninkielistä vahvistuskirjemallia vastaamaan suomenkielistä.

Runsaasti malleja ja ohjeita tilintarkastuskertomuksen laatimiseen

Tilintarkastuskertomus on tärkein tilintarkastuksesta laadittava raportti, joten sen oikeellisuuteen pitää kiinnittää huomiota kiireen keskelläkin. Pienenkin yhteisön tilintarkastuskertomuksen sanamuotoon ja sisältöön vaikuttavat lukuisat yksityiskohdat, kuten yhteisömuoto, tilinpäätöksen sisältö, toimintakertomus sekä se, onko yhtiöllä toimitusjohtaja.

Tilintarkastajan raportointi -julkaisussa ja jäsensivuilla on annettu kymmeniä malleja erilaisiin tilanteisiin. Tilintarkastajan tulee olla huolellinen tilintarkastuskertomusta laatiessaan – erityisesti kun tilanteeseen täydellisesti sopivaa mallikertomusta ei löydy! Tilintarkastuslautakunta on antanut vuonna 2019 huomautuksen kahdelle tilintarkastajalle virheellisistä tilintarkastuskertomuksista.

Myös mukauttamisen suhteen pitää olla huolellinen. Tilintarkastajan raportointi -julkaisussa on annettu ohjeita ja esimerkkejä mukauttamisesta. Tärkeintä on, että tilintarkastuksessa tehdyt olennaiset havainnot on huomioitu tilintarkastuskertomuksessa. Tilintarkastuslautakunta on antanut tilintarkastajille varoituksia tilanteissa, joissa tarkastuksessa havaitut olennaiset virheet tai puutteet eivät ole johtaneet kertomuksen mukauttamiseen, vaikka olisi pitänyt.

– Riitta Laine, tilintarkastusasiantuntija, Suomen Tilintarkastajat ry

Painetun julkaisun tilanneet saavat kirjan tammikuun aikana.

Lisää samasta aiheesta

Vierasblogi: Automatisoi asiakkaan tunteminen helposti ja hyödynnä Netvisor-jäsenetu

Tilintarkastuslaki ohjaa, miten pitkään tilintarkastusasiakirjoja tulee säilyttää. Rahanpesulaki taas antaa omat raaminsa rahanpesulain nojalla kerättyjen tietojen säilyttämiseen. Koska säädöksiä on paljon, on asiakkaan tuntemiseen ja rahanpesulakiin liittyvät tiedot viisainta säilyttää erillään muista tilintarkastusaineistoista. Helpointa se on erillisen ohjelmiston avulla.

Lue lisää

Käsityksen muodostaminen yrityksen IT-ympäristöstä

Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys tilinpäätöksen laatimisen kannalta relevanteista tietojärjestelmistä. Tilintarkastajan ymmärrys siitä, mitä yrityksen IT-ympäristöön kuuluu ja miten IT-järjestelmät vaikuttavat tilinpäätökseen, auttaa riskien tunnistamisessa ja tarkastustoimenpiteiden suunnittelussa.

Lue lisää

Sähköisen kirjanpitodatan käyttö tilintarkastuksessa

Kun kirjanpidon data ja muu tilintarkastuksessa käytettävä aineisto on sähköisessä muodossa, on sitä mahdollista tarkastaa tehokkaasti sähköisin menetelmin, kuten data-analytiikalla. Kevään 2024 K1-koulutuskiertueellamme pureudutaan muun muassa sähköisen kirjanpitodatan tehokkaaseen tarkastamiseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top