Asiakasvarojen tarkastaminen

Suositus yhtenäistää asiakasvarojen tarkastuskäytäntöä antamalla ohjeita sekä lausuntomallit tilintarkastajien käyttöön.

Suositus yhtenäistää asiakasvarojen tarkastuskäytäntöä antamalla ohjeita sekä lausuntomallit tilintarkastajien käyttöön.

Asiakasvaroista annetun sääntelyn tarkoituksena on turvata asiakkaan ja sijoittajan varojen pitäminen erillään niitä hoitavan tai säilyttävän yhteisön ja sen muiden asiakkaiden varoista sekä se, että asiakkaan yhteisön haltuun luovuttamat varat on aina luotettavasti selvitettävissä (asiakkaan omistusoikeuden suojaaminen). Tämä lisää osapuolten ja sijoittajien luottamusta käytäntöihin arvopaperi- ja rahoitusmarkkinoilla.

Suosituksen tarkoituksena on yhtenäistää Suomessa toimivien sijoituspalveluyritysten sekä sijoituspalveluja tarjoavien luottolaitosten, rahastoyhtiöiden ja vaihtoehtorahastonhoitajien hallussa olevien asiakasvarojen, mukaan lukien pitkäaikaissäästövarojen, säilyttämistä koskevien järjestelyiden tarkastuskäytäntöä antamalla yksityiskohtaisia ohjeita sekä lausuntomallit tilintarkastajien käyttöön.

Suositus on laadittu alun perin vuonna 2013. Sitä päivitettiin loppuvuodesta 2019 ottamaan huomioon muutokset EU-lainsäädännössä ja siihen pohjautuvassa Suomen sijoituspalvelulaissa (747/2012). Päivityksessä otettiin huomioon myös muutokset kansainvälisissä tilintarkastajan raportointia koskevissa standardeissa.

Suositus päivitettiin työryhmässä, jossa olivat edustettuna tilintarkastusyhteisöt Deloitte, EY, KPMG ja PwC. Suositus hyväksyttiin julkaistavaksi Suomen Tilintarkastajat ry:n hallituksessa marraskuussa 2019.

Lisää samasta aiheesta

Suositus vastuullisuusraporttien varmentamisesta

Syksyllä 2021 annettu suositus vastuullisuusraporttien varmentamisesta on päivitetty. Suosituksen (2/2023) sisältö ja rakenne on pidetty pääosin ennallaan. Päivityksessä on huomioitu edellisen suosituksen jälkeen kertyneet käytännön kokemukset.

Lue lisää

Rahanpesun ja terrorismin estäminen

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) tuli voimaan 3.7.2017. Lain tavoitteena on muun muassa tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ennalta estämistä niin, että laissa mainitut toimijat, tilintarkastajat mukaan lukien, ottaisivat omassa toiminnassaan huomioon entistä enemmän näihin rikoksiin liittyvät riskit.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top