Asiakasvarojen tarkastaminen

Suositus yhtenäistää asiakasvarojen tarkastuskäytäntöä antamalla ohjeita sekä lausuntomallit tilintarkastajien käyttöön.

Suositus yhtenäistää asiakasvarojen tarkastuskäytäntöä antamalla ohjeita sekä lausuntomallit tilintarkastajien käyttöön.

Asiakasvaroista annetun sääntelyn tarkoituksena on turvata asiakkaan ja sijoittajan varojen pitäminen erillään niitä hoitavan tai säilyttävän yhteisön ja sen muiden asiakkaiden varoista sekä se, että asiakkaan yhteisön haltuun luovuttamat varat on aina luotettavasti selvitettävissä (asiakkaan omistusoikeuden suojaaminen). Tämä lisää osapuolten ja sijoittajien luottamusta käytäntöihin arvopaperi- ja rahoitusmarkkinoilla.

Suosituksen tarkoituksena on yhtenäistää Suomessa toimivien sijoituspalveluyritysten sekä sijoituspalveluja tarjoavien luottolaitosten, rahastoyhtiöiden ja vaihtoehtorahastonhoitajien hallussa olevien asiakasvarojen, mukaan lukien pitkäaikaissäästövarojen, säilyttämistä koskevien järjestelyiden tarkastuskäytäntöä antamalla yksityiskohtaisia ohjeita sekä lausuntomallit tilintarkastajien käyttöön.

Suositus on laadittu alun perin vuonna 2013. Sitä päivitettiin loppuvuodesta 2019 ottamaan huomioon muutokset EU-lainsäädännössä ja siihen pohjautuvassa Suomen sijoituspalvelulaissa (747/2012). Päivityksessä otettiin huomioon myös muutokset kansainvälisissä tilintarkastajan raportointia koskevissa standardeissa.

Suositus päivitettiin työryhmässä, jossa olivat edustettuna tilintarkastusyhteisöt Deloitte, EY, KPMG ja PwC. Suositus hyväksyttiin julkaistavaksi Suomen Tilintarkastajat ry:n hallituksessa marraskuussa 2019.

Lisää samasta aiheesta

Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa

Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa (Suomen Tilintarkastajat ry:n suosituksia 1/2024) on saanut teknisluonteisen päivityksen. Tämä päivitys korvaa suosituksen 3/2020. Päivityksen toteutuksesta vastasi JHT-toimikunta ja yhdistyksen hallitus hyväksyi suosituksen kokouksessaan 29.2.2024.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top