Tilintarkastajia on vähemmän kuin koskaan – töitä olisi tarjolla enemmän kuin ikinä

Suomen tilintarkastus- ja tilintarkastajamarkkinoilla käy kuhina. Samaan aikaan kun tilintarkastajien määrä on kääntynyt laskuun, työnmäärä kasvaa entisestään. Alalle tulevista osaajista kilpaillaan, mutta kilpaillaanko riittävästi?

Suomen tilintarkastus- ja tilintarkastajamarkkinoilla käy kuhina. Samaan aikaan kun tilintarkastajien määrä on kääntynyt laskuun, työmäärä kasvaa entisestään. Alalle tulevista osaajista kilpaillaan, mutta kilpaillaanko riittävästi?

Kirjoittaja: Jarkko Raitio

Tilintarkastajien määrän lasku ja ikärakenne verrattuna kasvavaan työmäärään ja tehtäväkentän laajenemiseen osoittavat selvästi, että tilintarkastajia tarvitaan alalle lisää. Jotta auktorisoitujen tilintarkastajien määrää saadaan lisättyä Suomessa, edellyttää se tilintarkastusharjoittelijoiden ja -assistenttien rekrytoimista ja sitouttamista tilintarkastajan uralle.

Näihin talkoisiin tarvitaan kaikkia nykyisiä alan toimijoita, niin isoja kuin pieniä tilintarkastusyhteisöjä. Myös yksintoimivakin voi pohtia ensimmäisen assistentin palkkaamista ja mentoroimista kohti tilintarkastusalan ihmeellistä maailmaa.

Tilintarkastajia on aiempaa vähemmän

Tilintarkastajien määrän kehitys on viime vuosina ollut laskeva. Kun vuonna 1995 tilintarkastajia oli yli 1 700, marraskuussa 2022 tilintarkastajien määrä on painunut alle 1 300. Tilintarkastajien määrän kuuluukin vaihdella vuoden sisällä; joulukuussa Patentti- ja rekisterihallitus ilmoittaa tilintarkastajatutkintojen suorittaneet ja tilintarkastajamäärä kasvaa sitä mukaan, kun uudet tilintarkastajat rekisteröityvät tilintarkastajarekisteriin. Loppukeväästä ja kesällä jokunen puolestaan luopuu tilintarkastajan auktorisoinnistaan jäädessään eläkkeelle tai siirtyessään muihin tehtäviin. Vuosittaisia tilintarkastajamääriä vertailemalla ja trendiä seuraamalla on kuitenkin ilmeistä, että tilintarkastajien määrä on laskenut viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Uusille osaajille on kysyntää

Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsentilaston perusteella 27 prosenttia eli joka viides tilintarkastajista on yli 60-vuotias. Suurelle osalle tilintarkastajista työnteko maittaa pitkälti 70-vuoden ikäisenäkin. Vaikka toivomme kaikille tilintarkastajille pitkää ikää ja pitkää tilintarkastajan uraa, toivottaa tilintarkastusala kaikki nuoremman polven edustajat alalle tervetulleiksi.

Tekoäly ei ainakaan vielä ole vienyt tilintarkastajan töitä

2010-luvun alussa julkaistiin erinäisiä papereita ja tutkimuksen aihioita niistä työtehtävistä, jotka tulevat seuraavan 10–20 vuoden kuluessa katoamaan tietokoneiden, robottien ja tekoälyn kehitysten myötä. Tilintarkastaja oli yksi noilla listoilla komeilleista, kadotukseen päätyvistä ammateista. Siitäkin huolimatta, että tilintarkastajien määrä on ollut viime aikoina laskussa, uskallan väittää, että tekoäly tai robotti ei ole vienyt yhdenkään (auktorisoidun) tilintarkastajan tehtävää. Robotti voi syrjäyttää tilintarkastajan vasta siinä vaiheessa, kun se tekemänsä työn lisäksi ottaa kantaakseen myös tilintarkastajan vastuun. Ehkä sekin päivä koittaa, mutta se päivä ei ole vielä tänään. 

Kysynnän kasvaessa ja töiden lisääntyessä uusia osaajia tarvitaan alalle jatkuvasti lisää. Tilintarkastus kannattaakin pitää mielessä mahdollisena suuntautumisvaihtoehtona jo opiskeluvaiheessa. Mikäli ala kiinnostaa, kannattaa hyvissä ajoin pohtia tarvittavien opintojen suorittamista tilintarkastuksen, laskentatoimen ja yritysjuridiikan aloilta, mutta myös laajentaa osaamista tietotekniikan, tietojärjestelmien, viestinnän ja vastuullisuuden opinnoilla. Kun tarvetta kerran on, tilintarkastajaksi ryhtyminen ja tilintarkastusuran valitseminen on hyvä sijoitus.

Lisätietoa polusta tilintarkastajaksi löydät nettisivuiltamme

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

Artikkeliväitöskirja: White-Collar Crime and Auditing

Väitöskirjassa tutkitaan, miten tilintarkastus vaikuttaa taloudellisen rikollisuuden ilmenemiseen ja vaikutuksiin Suomessa. Tutkimustulosten perusteella tilintarkastuksella on tiettyjä rikosvahinkoja rajaavia vaikutuksia, mutta jotkut rikoksentekijät osaavat myös hyödyntää tilintarkastuskertomuksen käyttäjien perusteettomia odotuksia rikosten mahdollistamisessa.

Lue lisää

Pro gradu: Case Jippii Oyj – Vaikutukset tilintarkastajien ammatilliseen kiinnostukseen toimia tilintarkastajina

Tilintarkastajien rooli taloudellisen raportoinnin varmentamisessa on keskeinen, ja heidän ammattikuntansa on rakentunut luottamuksen varaan. Kun skandaalit ja talousrikostapaukset tulevat esiin, ne voivat heikentää tätä luottamusta ja aiheuttaa myös tilintarkastajissa henkilökohtaista pelkoa ja stressiä. Toisaalta tilintarkastajan vastuu voi lisätä ammatin houkuttelevuutta.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top