Tilintarkastuksen työkirja STanssi läpäisi laaduntarkastuksen

Millaista palautetta STanssi on saanut käyttäjiltään ja mitä päivityksiä on luvassa? Mitä STanssista on kysytty?

”Olin nyt ensimmäistä kertaa tilintarkastuksen laaduntarkastuksessa ja sain vastikään tiedon hyväksytystä tuloksesta. Ilman STanssia en taatusti olisi päässyt samaan eli parempi käyttää STanssia kuin omia viritelmiä.”

Kirjoittaja: Riitta Laine | Kuva: Aki Rask

Näin ilahduttavaa palautetta sain keväällä eräältä jäseneltämme! Myös käyttäjäkyselyn palaute oli hyvää. Kerron seuraavaksi tarkemmin, millaista palautetta kyselyyn vastanneet antoivat ja miten STanssia päivitetään tänä vuonna.

Suurin päivitys tulee koskemaan kirjanpidollisten arvioiden tarkastamista, jota ohjeistava uudistettu ISA 540 -standardi tulee käytännössä voimaan tilikauden 2020 tilintarkastuksissa.

Mikä on STanssi?

Yhdistyksemme julkaisi vuonna 2017 uuden tilintarkastuksen työkirjan, STanssin. STanssista on julkaistu omat työkirjaversiot osakeyhtiöiden, asunto-osakeyhtiöiden ja yhdistysten/säätiöiden tarkastukseen. Osakeyhtiöiden tarkastukselle on kaksi eri työkirjavaihtoehtoa, joista toinen on laajempi ja toinen tiiviimpi.

STanssin on tilannut yli 300 yhdistyksen jäsentä, jotka ovat voineet antaa työkirjan myös assistenttiensa käyttöön. STanssilla on myös oppilaitoskäyttäjiä.

Tyytyväisyys työkirjaan kasvoi

Toteutimme kesällä toista kertaa käyttäjäkyselyn STanssin tilanneille jäsenille. STanssi sai tänäkin vuonna yleisarvosanan 4 eli Hyvä. Vastaajista 82 % piti STanssia hyvänä tai erittäin hyvänä. Viime vuonna vastaava prosentti oli 72 %, joten tyytyväisyys työkirjaan on ilokseni kasvanut!

Pyysin arvostelemaan STanssia erilaisten ominaisuuksien osalta. Parhaimmat arvosanat se sai hyvän tilintarkastustavan mukaisuudesta ja ammattimaisuudesta. Heikoimmat teknisestä toimivuudesta ja visuaalisesta miellyttävyydestä.

STanssia käytetään monella tavalla ja monen kokoisissa toimeksiannoissa

Suurin osa vastaajista (90 %) oli käyttänyt STanssia tarkastustyön dokumentoimiseen sellaisenaan ja osa (20 %) myös muokattuna omiin tarpeisiin. Loput vastaajista oli käyttänyt vain osia tai katsonut mallia omiin työkirjoihinsa.

Valtaosa vastaajista käyttää STanssia yli 10 toimeksiannossa ja 37 % vastaajista jopa yli 50 toimeksiannossa. Toimeksiantomäärät ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna. Yleisimmin STanssia oli käytetty mikrokokoisissa (85 % käyttäjistä) ja pienissä (95 %) toimeksiannoissa, mutta myös keskikokoisissa toimeksiannoissa (43 %). Yllättävän moni on käyttänyt STanssia myös suurissa toimeksiannoissa, vaikka sitä ei ole rakennettu suuria toimeksiantoja silmällä pitäen.

STanssin tekniset haasteet vähentyneet

Kyselyllä kartoitettiin myös ongelmia. Eniten kommentteja tuli STanssin hitaasta tallentamisesta sekä käytön raskaudesta. Pyrin helpottamaan STanssin käyttöä jo viime talvena julkaisemalla osakeyhtiötyökirjasta lyhyemmän version. Tekniset ongelmat tuntuivat vähentyneen hieman.

Yleisohje: Lue käyttöohjeet ja päivitä tietokoneesi ohjelmineen säännöllisesti.

Uusia työpaperipohjia kaivataan

Julkaisin viime talvena erillisen työpaperipohjan tilinpäätöserien tarkastukselle. Työpaperipohjaa voi käyttää esimerkiksi tilikauden aikaisessa tarkastuksessa tai työn jakamiseen tiimin kesken, ja se on tarkoitettu liitettäväksi tilintarkastuskansioon ns. ulkoisena työpaperina. Yli puolet vastaajista oli hyödyntänyt erillistä työpaperia.

Vastaajista 26 % toivoi lisää valmiita erillisiä työpaperipohjia ja 74 % tarkastustoimenpidekirjastoja, joista voi valita sopivat tarkastustoimenpiteet kuhunkin toimeksiantoon. Työkirjaan toivottiin myös enemmän valmiita valikkoja vapaan tekstikentän sijasta sekä omaa työkirjaa AUP-tarkastuksille.

Yritän toteuttaa toiveita seuraavissa päivityksissä syksyn ja talven aikana. Ainakin STanssin sisään rakennetut työpaperipohjat, kuten henkilöstökulujen ja lomapalkkavelan tarkastuspohja, ovat julkaistavissa erillisenä työpaperina.

STanssilla on läpäisty laaduntarkastuksia

Minulta kysytään usein, onko STanssi tilintarkastusvalvonnan hyväksymä ja pääseekö sillä läpi laaduntarkastuksessa.

Kyselyyn vastanneista 15 % on ollut laaduntarkastuksessa sellaisen toimeksiannon osalta, joka on dokumentoitu STanssissa. Laaduntarkastuksen tuloksista en kaikkien heidän osaltaan tiedä, mutta ainakin blogin alussa mainittu jäsen kiitteli työkirjaa läpipääsystään.

Myös valvojan edustaja on todennut, että ”STanssi on ihan hyvä työkalu, kun sitä käyttää oikein”. Tällä hän tarkoitti muun muassa sitä, että STanssiin rakennettuja ominaisuuksia pitää hyödyntää, jotta dokumentaatio olisi riittävää. Jos tyhjän työkirjan tulostaa paperille ja täyttää manuaalisesti, saattaa tärkeitä kohtia jäädä dokumentoimatta.

Päivitykset ovat lisänneet käytettävyyttä, selkeyttä ja toimivuutta

Tiedustelin kyselyssä mielipidettä myös STanssiin alkuvuodesta 2019 tehdyistä päivityksistä. Suurin osa vastaajista (52 % vastaajista) ei osannut sanoa, paransivatko päivitykset työkirjojen käytettävyyttä, selkeyttä ja teknistä toimivuutta. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että he eivät olleet käyttäneet aiempia versioita. Kokeneempien käyttäjien mielestä päivitykset paransivat mainittuja ominaisuuksia (42 %).

STanssi-työkirjoista on tällä hetkellä käytössä 7 eri versiota. Moni käyttää edelleen vuoden 2018 työkirjaversiota, koska päivittäminen uuteen vaatii tietojen manuaalista siirtämistä uuteen työkirjaversioon. Tähän ei ole valitettavasti tulossa muutosta. Pyrin kuitenkin jatkossakin tekemään päivitykset niin, että tietojen kopioiminen työkirjasta toiseen olisi mahdollisimman helppoa.

Kerron tehdyistä päivityksistä yksityiskohtaisesti taulukossa, joka löytyy ST-Onlinesta. Kukin käyttäjä voi siten itse arvioida, haluaako ottaa uuden työkirjaversion käyttöön.

STanssia päivitetään loppuvuodesta 2019

Loppuvuoden 2019 päivitykset tulevat olemaan lähinnä käyttöä helpottavia muutoksia. Suurin päivitys koskee kirjanpidollisten arvioiden tarkastamista, joihin liittyvä uudistettu ISA 540 -standardi tulee voimaan tilikauden 2020 tilintarkastuksissa. Standardimuutos huomioidaan STanssin päivityksessä jo nyt, sillä aikaisempi soveltaminen on sallittua. Jos et halua soveltaa uudistettua standardia vielä vuoden 2019 tilinpäätösten tarkastuksessa, voit käyttää aiempaa työkirjaversiota.

Suurimmat bugit ja kaavavirheet pitäisi nyt olla korjattu. Jos sellaisia kuitenkin tulee vielä vastaan, ilmoita niistä minulle: riitta.laine@tilintarkastajat.fi.

STanssi-käyttökoulutuksia on luvassa loppuvuodesta 2019, seuraa koulutuskalenteriamme ja jäsenkirjeitä!

Lisää samasta aiheesta

Vierasblogi: Automatisoi asiakkaan tunteminen helposti ja hyödynnä Netvisor-jäsenetu

Tilintarkastuslaki ohjaa, miten pitkään tilintarkastusasiakirjoja tulee säilyttää. Rahanpesulaki taas antaa omat raaminsa rahanpesulain nojalla kerättyjen tietojen säilyttämiseen. Koska säädöksiä on paljon, on asiakkaan tuntemiseen ja rahanpesulakiin liittyvät tiedot viisainta säilyttää erillään muista tilintarkastusaineistoista. Helpointa se on erillisen ohjelmiston avulla.

Lue lisää

Käsityksen muodostaminen yrityksen IT-ympäristöstä

Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys tilinpäätöksen laatimisen kannalta relevanteista tietojärjestelmistä. Tilintarkastajan ymmärrys siitä, mitä yrityksen IT-ympäristöön kuuluu ja miten IT-järjestelmät vaikuttavat tilinpäätökseen, auttaa riskien tunnistamisessa ja tarkastustoimenpiteiden suunnittelussa.

Lue lisää

Sähköisen kirjanpitodatan käyttö tilintarkastuksessa

Kun kirjanpidon data ja muu tilintarkastuksessa käytettävä aineisto on sähköisessä muodossa, on sitä mahdollista tarkastaa tehokkaasti sähköisin menetelmin, kuten data-analytiikalla. Kevään 2024 K1-koulutuskiertueellamme pureudutaan muun muassa sähköisen kirjanpitodatan tehokkaaseen tarkastamiseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top