Yhdeksän kymmenestä suosittelisi STanssia

Toteutimme touko-kesäkuussa käyttäjäkyselyn STanssin tilanneiden jäsenten keskuudessa. Kyselyyn vastasi 51 käyttäjää, jotka antoivat STanssille arvosanan Hyvä. Yhdeksän kymmenestä vastaajasta suosittelisi STanssia kollegalleen.

Toteutimme touko-kesäkuussa käyttäjäkyselyn STanssin tilanneiden jäsenten keskuudessa. Kyselyyn vastasi 51 käyttäjää, jotka antoivat STanssille arvosanan Hyvä. Yhdeksän kymmenestä vastaajasta suosittelisi STanssia kollegalleen.

Kirjoittaja: Riitta Laine

Tilintarkastuksen työkirja STanssi on yhdistyksemme jäsenten ja näiden assistenttien käyttöön rakennettu Excel-pohjainen työkirja. Toteutimme touko-kesäkuussa käyttäjäkyselyn STanssin tilanneille jäsenille.  

Kyselyyn vastasi 51 käyttäjää, jotka antoivat STanssille arvosanan Hyvä. Arvosana on sama kuin viimeksi kysyttäessä. Niistä vastaajista, jotka käyttävät STanssia sellaisenaan tilintarkastuksen dokumentoimiseen (81 %), noin 80 % piti STanssia hyvänä tai erittäin hyvänä ja 5 % huonona. STanssia sellaisenaan käyttävistä 97 % suosittelisi sitä kollegalleen. Kaikista kyselyyn vastaajista yhdeksän kymmenestä suosittelisi STanssia. 

STanssi pidetään ajan tasalla 

STanssista on julkaistu omat työkirjat osakeyhtiöiden, asunto-osakeyhtiöiden ja yhdistysten/säätiöiden tarkastukseen sekä ruotsinkielinen työkirja osakeyhtiöille. Työkirjat on päivitetty vuosittain huomioiden muutokset laeissa ja standardeissa sekä yhdistyksen julkaisemat suositukset. Niitä on myös kehitetty käyttäjäpalautteen ja tilintarkastusvalvonnan palautteen perusteella. 

Vastaajista suurin osa oli käyttänyt STanssin vuoden 2020 lopussa päivitettyjä työkirjaversioita. Lähes kolmannes kertoi käyttäneensä STanssia nyt useammassa toimeksiannossa kuin viime vuonna ja vastaajista jopa 42 % kertoi käyttävänsä STanssia yli 50 toimeksiannossa vuosittain.  

STanssia käytetään niin mikro- (76 % vastaajista) ja pienasiakkaiden (91 %) kuin keskikokoisistenkin (37 %) asiakkaiden tilintarkastuksessa. Suurin osa vastaajista (81 %) käyttää STanssia sellaisenaan ja 13 % itse muokattuna. Jotkut hyödyntävät siitä vain tiettyjä osia (13 %) ja toiset käyttävät sitä mallina oman työkirjapohjansa päivittämiseen (4 %). 

STanssi ilmentää hyvää tilintarkastustapaa  

Pyysimme kyselyyn vastaajia arvostelemaan STanssia erilaisten ominaisuuksien osalta asteikolla 1-5. Parhaimmat arvosanat se sai hyvän tilintarkastustavan mukaisuudesta (4,2) ja ammattimaisuudesta (3,9). Heikoimmat teknisestä toimivuudesta (3,3) ja selkeydestä (3,3).  

Ongelmista yleisimpiä olivat, että STanssi oli liian raskas työn alla olevalle toimeksiannolle sekä se, ettei käyttäjä ymmärtänyt, mitä jollain STanssin kohdalla tarkoitetaan. STanssista järjestetäänkin syksyllä maksuttomia käyttäjäkoulutuksia. Jäsenille on ST-Onlinessa käyttökoulutustallenne. Uuden STanssi-käyttäjän kannattaa ehdottomasti lukea käyttöohjeet ennen STanssin käyttöönottoa! 

STanssista halutaan selainpohjainen ohjelmisto 

Kysyimme vastaajilta myös toiveita STanssin kehittämiseksi. Eniten toivottiin omaa työpaperipohjaa AUP-tarkastuksille, kuten Business Finland -tarkastukselle. Moni toivoi lisää erillisiä tarkastustyöpapereita tilintarkastuksen eri osa-alueille, kuten liikevaihdon tarkastukseen, sekä enemmän valmiita valikkoja vapaiden tekstikenttien sijasta. STanssista toivottiin myös selainpohjaista ohjelmaa. 

Osa toiveista pyritään toteuttamaan syksyn ja talven 2021-2022 aikana. Selainpohjaisen ohjelman suhteen selvitys- ja kehitystyö kannattaa aloittaa sitten, kun nk. LCE-standardin tulevaisuus ja aikataulut selviävät. 

Lue lisää: 

Lisää samasta aiheesta

Vierasblogi: Automatisoi asiakkaan tunteminen helposti ja hyödynnä Netvisor-jäsenetu

Tilintarkastuslaki ohjaa, miten pitkään tilintarkastusasiakirjoja tulee säilyttää. Rahanpesulaki taas antaa omat raaminsa rahanpesulain nojalla kerättyjen tietojen säilyttämiseen. Koska säädöksiä on paljon, on asiakkaan tuntemiseen ja rahanpesulakiin liittyvät tiedot viisainta säilyttää erillään muista tilintarkastusaineistoista. Helpointa se on erillisen ohjelmiston avulla.

Lue lisää

Käsityksen muodostaminen yrityksen IT-ympäristöstä

Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys tilinpäätöksen laatimisen kannalta relevanteista tietojärjestelmistä. Tilintarkastajan ymmärrys siitä, mitä yrityksen IT-ympäristöön kuuluu ja miten IT-järjestelmät vaikuttavat tilinpäätökseen, auttaa riskien tunnistamisessa ja tarkastustoimenpiteiden suunnittelussa.

Lue lisää

Sähköisen kirjanpitodatan käyttö tilintarkastuksessa

Kun kirjanpidon data ja muu tilintarkastuksessa käytettävä aineisto on sähköisessä muodossa, on sitä mahdollista tarkastaa tehokkaasti sähköisin menetelmin, kuten data-analytiikalla. Kevään 2024 K1-koulutuskiertueellamme pureudutaan muun muassa sähköisen kirjanpitodatan tehokkaaseen tarkastamiseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top