Svensk version av STanssi

En svensk översättning av STanssi arbetsbok för aktiebolag har publicerats. Läs mera!

En svensk översättning av STanssi arbetsbok för aktiebolag har publicerats.

Kirjoittaja: Riitta Laine

En svensk översättning av STanssi arbetsbok för aktiebolag (v.23.10.2020) har publicerats under namnet ”STanssi Revision”.

Medlemmar som redan har prenumererat på STanssi hittar den nya arbetsboken på ST-Online. Nya prenumeranter kan prenumerera på STanssi här.

Arbetsboken för aktiebolag översattes till svenska av våra aktiva medlemmar. Vi tackar varmt Lasse Åkerblad och Sixten Söderström för deras arbete! Tack också till revisorerna som hjälpte dem! Våra översättningsexpert och revisionsexpert deltog också i översättningen.

Vi hoppas att ”STanssi Revision” stöder våra svenskspråkiga medlemmar i revision och dokumentation i enlighet med god revisionssed!

STanssin osakeyhtiötyökirjasta ruotsinkielinen versio

Syksyllä 2020 päivitetystä STanssin osakeyhtiötyökirjasta (v.23.10.2020) on julkaistu ruotsinkielinen käännös nimellä ”STanssi Revision”.

STanssin aiemmin tilanneet jäsenet löytävät uuden työkirjan ST-Onlinesta. Uudet tilaajat voivat tilata STanssin tästä.

Osakeyhtiötyökirja käännettiin ruotsin kielelle aktiivisten jäsentemme toimesta. Kiitämme lämpimästi Lasse Åkerbladia ja Sixten Söderströmiä heidän työpanoksestaan! Kiitos myös heitä avustaneille tilintarkastajille! Myös käännösasiantuntijamme ja tilintarkastusasiantuntijamme osallistuivat työkirjan käännöstyöhön.

Toivomme, että ”STanssi Revision” tukee ruotsinkielellä työskenteleviä jäseniämme hyvän tilintarkastustavan mukaisessa tilintarkastuksessa ja dokumentoinnissa!

Lue lisää STanssista!

Lisää samasta aiheesta

yhteistyokuvituskuva

Standardin korvaaminen suosituksella eräissä tilintarkastajan tehtävissä

Monessa tilintarkastajan suorittamassa varmennuksessa tai tarkastuksessa on viitekehyksenä joku kansainvälinen tilintarkastusalan standardi, joka mainitaan tilintarkastajan raportilla. Standardit eivät kuitenkaan aina ole yhteensopivia tilintarkastajan lausuntoja koskevien kansallisten lakien kanssa. Korvaamme tietyissä raporttimalleissamme mainitut standardit omilla suosituksillamme vuoden 2024 aikana.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top