Kansainväliset tilintarkastusstandardit (ISA-standardit)

Hyvän tilintarkastustavan käsitteen ja sisällön määrittelyssä keskeisessä asemassa ovat kansainväliset tilintarkastusalan standardit. Kansainvälisillä tilintarkastusstandardeilla tarkoitetaan IAASB-komitean (International Auditing and Assurance Standards Board) antamia standardeja. Komitea toimii kansainvälisen tilintarkastajaliiton IFAC:n yhteydessä itsenäisenä.

IAASB:n antamista standardeista tilintarkastusta koskevat  

  • tilinpäätöksen tilintarkastusta koskevat ISA-standardit  
  • yksinkertaisen yhteisön tilinpäätöksen tilintarkastusta koskeva LCE-ISA-standardi
  • laadunvalvontaa koskevat ISQM-standardit.

Myös IESBAn (International Ethics Standards Board for Accountants) antamat eettiset säännöt koskevat tilintarkastajaa, kun hän tekee tilintarkastusta. 

ISA-standardit 

ISA-standardit (International Standards of Auditing) koskevat kaikkia tilinpäätökseen kohdistuvia tilintarkastuksia. Ne määrittelevät tilintarkastuksen eri osa-alueille perusperiaatteet ja tavoitteet ja ohjeistavat niin tarkastuksessa kuin dokumentoinnissa. 

Tilintarkastajan tulee noudattaa kaikkia kyseisen tilintarkastuksen kannalta relevantteja ISA-standardeja. ISA-standardi tai sen kohta on relevantti tilintarkastuksen kannalta silloin, kun se on voimassa ja standardissa tarkoitetut olosuhteet ja ehdot vallitsevat. Esimerkiksi jos yhtiöllä ei ole olennaista varastoa, eivät ISA 501.4-8 kohtien vaatimukset inventoinnissa läsnä olemisesta ole relevantteja. (ISA 200.18,22) 

ISA-standardeja voidaan pienyrityksen tilintarkastuksessa soveltaa tarkoituksenmukaisessa laajuudessa. 

Esimerkkejä ISA-standardeista:
ISA 210  Tilintarkastustoimeksiantojen ehdoista sopiminen 
Lue lisää toimeksiantokirjeistä 
ISA 230  Tilintarkastusdokumentaatio 
Lue lisää dokumentoinnista
ISA 240  Väärinkäytöksiin liittyvät tilintarkastajan velvollisuudet tilintarkastuksessa 
ISA 260 Kommunikointi hallintoelinten kanssa 
Lue lisää kommunikoinnista
ISA 315 Olennaisen virheellisyyden riskien tunnistaminen ja arvioiminen 
Lue lisää ISA 315 -standardista (vain jäsenille)
ISA 320  Olennaisuus
ISA 500 Evidenssi
ISA 540  Kirjanpidollisten arvioiden ja niistä tilinpäätöksessä esitettävien tietojen tarkastaminen 
ISA 550 Lähipiiri
ISA 570 Toiminnan jatkuvuus 
Lue lisää toiminnan jatkuvuudesta
ISA 580 Kirjalliset vahvistusilmoitukset 
Lue lisää vahvistusilmoituskirjeistä 
ISA 700 -sarja Johtopäätöksen tekeminen ja raportoiminen  
Lue lisää tilintarkastajan raportoinnista 

Olemme julkaisseet kansainväliset tilintarkastusalan standardit suomenkielisinä vuodesta 2000 lähtien. Standardit ovat saatavana online-kirjana ST-Akatemian verkkokaupasta. Olemme myös kääntäneet Suomeksi IFACin ”ISA-standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa” -julkaisun.  

Scroll to Top