Tilintarkastajan vastuu

Tilintarkastajan tehtävä yrityksissä on erittäin vastuullinen. Osakeyhtiössä hän edustaa osakkeenomistajaa ja osana hallinnon tarkastusta varmentaa myös johdon toiminnan lainmukaisuutta.

Kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilintarkastuksen osalta tilintarkastajan tulee antaa tilintarkastuskertomuksellaan lausunto siitä, antaako tilinpäätös oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta sekä täyttääkö tilinpäätös lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomus ei ole tilintarkastuksen kohteena, mutta siitäkin tulee lausua tilintarkastuskertomuksessa tilintarkastuslain mukaisesti. Näistä tehtävistä ja antamastaan raportoinnista tilintarkastajalle on säädetty laissa vastuu.

Tilintarkastajan vastuuta on monenlaista, rikosoikeudellisen ja vahingonkorvausvastuun lisäksi hänellä on myös kurinpidollinen vastuu. Kaikista näistä säädetään tilintarkastuslain 10 luvussa sekä tilintarkastusrikoksen osalta rikoslaissa.

Scroll to Top