Tilintarkastuksen dokumentointi

Miksi dokumentoidaan? 

Tilintarkastuksen huolellinen ja riittävä dokumentoiminen on tärkeä osa tilintarkastajan työtä. Hyvä, selkeä ja kattava dokumentaatio on hyvän tilintarkastustavan mukaista, ja  

  • auttaa tilintarkastajaa valvomaan ja ohjaamaan tilintarkastustiimin työtä  
  • helpottaa seuraavan tilikauden tarkastuksen suunnittelua ja dokumentoimista, sekä 
  • mahdollistaa jälkikäteen suoritettavan laadunvalvonnan.  

Mitä dokumentoidaan?

Dokumentaation tulee sisältää tarpeellinen määrä sitä tietoa, johon tilintarkastajan antama tilintarkastuskertomus perustuu. Sen tulee sisältää tietoa muun muassa 

  • tilintarkastustoimenpiteiden luonteesta, ajoituksesta ja laajuudesta 
  • toimenpiteiden tuloksista ja hankitusta evidenssistä 
  • tilintarkastuksen aikana esiin tulleista merkittävistä asioista ja niitä koskevista johtopäätöksistä. 

Dokumentaatio on riittävää, kun toinen kokenut tilintarkastaja, joka ei entuudestaan tunne asiakasta, pystyy sen perusteella saamaan käsityksen näistä asioista. Dokumentaatio kertoo tarinaa siitä, mitä tilintarkastaja teki, mitä hän havaitsi ja mikä on hänen johtopäätöksensä.  

Milloin dokumentoidaan? 

Dokumentaatiota kerätään koko tilintarkastuksen ajan ja se tulee saattaa valmiiksi oikea-aikaisesti. Kaikki dokumentaatio kootaan tilintarkastuskansioon. Tilintarkastaja ei saa tuhota tai poistaa tilintarkastusdokumentaatiota ennen säilyttämisajan päättymistä. Toimeksiantoa koskeva dokumentaatio pitää säilyttää 6 vuotta.  

Millä dokumentoidaan? 

Tilintarkastus voidaan dokumentoida eri tavoin. Muotoon ja työkalun valintaan vaikuttavat mm. tilintarkastustoimeksiannon monimutkaisuus ja koko, tarkastustiimin koko ja kokemus sekä tilintarkastusyhteisön sisäiset käytännöt.  

Tutustu tilintarkastuksen dokumentoimista varten kehitettyyn STanssi-työkirjaamme! 

 

Scroll to Top