EU-taksonomian mukaisuuden varmentaminen on keskeistä liikkeeseenlaskijan vihreissä joukkolainoissa

Suomen Tilintarkastajat ry kommentoi luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle EU:n vihreitä joukkolainoja koskevan asetuksen täytäntöönpanosta. Asetuksen tavoitteena on antaa sijoittajille varmennus siitä, että varat käytetään hankkeisiin, jotka ovat linjassa EU-taksonomian kanssa.

Lokakuussa 2023 hyväksyttiin EU:n vihreitä joukkolainoja koskeva asetus. Asetuksen säännöt velvoittavat vain yrityksiä, jotka haluavat laskea liikkeelle vihreitä joukkovelkakirjoja. Tavoitteena on antaa sijoittajille varmennus siitä, että varat käytetään hankkeisiin, jotka ovat linjassa EU-taksonomian kanssa, joka määrittelee kestävät sijoitukset.

Asetus yhdistää olemassa olevat EU:n sääntelyt, kuten EU:n taksonomia-asetuksen ja kestävyysraportointidirektiivin. Tämä antaa rahoitusmarkkinatoimijoille mahdollisuuden hyötyä synergioista. Asetus tulee voimaan 21.12.2024.

Vihreiden joukkovelkakirjojen tietojen on oltava luotettavia

Seuraavat vihreiden joukkovelkakirjojen asetuksen asettamat vaatimukset ovat tärkeitä varmistaakseen sijoittajansuojan, luotettavuuden, läpinäkyvyyden, vertailtavuuden ja toimivuuden:

  1. vihreiden joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijan raportoinnin viitekehyksen on oltava yhdenmukainen EU:n vihreitä joukkolainoja koskevan EU-taksonomia asetuksen kanssa.
  2. sataprosenttia varoista on kohdistettava taloudellisiin toimintoihin, jotka täyttävät EU:n taksonomian vihreän joukkovelkakirjan erääntymisen saakka.
  3. rekisteröitynyt ulkopuolinen arvioija lausuu vihreiden joukkovelkakirjojen yhdenmukaisuutta EU:n vihreitä joukkolainoja koskevan asetuksen mukaan, erityisesti taksonomian noudattamisen suhteen.

EU:n vihreitä joukkolainoja koskevan asetuksen vaatimus EU-taksonomian mukaisuudesta takaa sijoittajien ja muiden sidosryhmien luottamuksen taustalla olevan ympäristölaadun. EU:n taksonomian asettamat luokituskriteerit vähentävät epävarmuutta siitä, mitä tulisi pitää vihreänä.

Ulkopuolisen arvioijan näkemyksellä ei pyritä ainoastaan selvittämään, onko vihreä joukkovelkakirja allokoitu sellaisiin hankkeisiin, jotka on määritelty, tai onko niihin liittyviä varoja hoidettu niin kuin vihreän joukkovelkakirjan ehdoissa on luvattu. Ulkopuoliset arvioijat antavat lisäksi näkemyksenä siitä, täyttävätkö hankkeet tai varat investointien kriteerit, jotta ne voidaan luokitella vihreiksi EU-taksonomian mukaan. Oletuksena on, että varat todellakin sijoitetaan täysimääräisesti hankkeisiin tai varoihin, kuten vihreän joukkovelkakirjan ehdoissa kuvataan.

Rahoituksen kanavoimisen näkökulmasta, lausunnon tulee antaa riippumaton, EU-taksonomiasta kokemusta omaava ulkopuolinen arvioija, ja lausunto tulee laatia hyväksytyn kestävyysvarmennusviitekehyksen mukaisesti.

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top