Euroopan unionin PIE-asetuksen soveltaminen

Suositus Euroopan unionin PIE-asetuksen soveltamisesta Suomessa. Suositus on päivitetty maaliskuussa 2020.

Suomen Tilintarkastajat ry:n suositus Euroopan unionin PIE-asetuksen soveltamisesta Suomessa on päivitetty helmikuussa 2019. Päivityksessä on täsmennetty suositusta siltä osin kuin se kohdistuu tilikaudelta 2020 ensimmäistä kertaa sovellettavaksi tulevaan palkkiokattolaskentaan.

Euroopan unionin tilintarkastussääntely on herättänyt kysymyksiä niin tilintarkastajissa kuin tarkastuskohteissa. Suomen Tilintarkastajat ry on tunnistanut tilintarkastajien ja tarkastuskohteiden tarpeen kansalliselle suositukselle. Q&A eli kysymyksiä ja vastauksia tarjoaa käytännön ratkaisuja eri yhteyksissä esiin nousseisiin kysymyksiin.

Q&A:ssa esitetyt tulkinnat ja soveltamisohjeet ovat Suomen Tilintarkastajat ry:n laatimia. Soveltamiskäytäntöä uudesta regulaatiosta ei vielä ole, joten tulkinnat voivat kehittyä ja muuttua ajan myötä.