Euroopan unionin PIE-asetuksen soveltaminen

Suositus Euroopan unionin PIE-asetuksen soveltamisesta Suomessa. Suositus on päivitetty maaliskuussa 2020.

Suositus Euroopan unionin PIE-asetuksen soveltamisesta Suomessa. Suositus on päivitetty maaliskuussa 2020.

Suomen Tilintarkastajat ry:n suositus Euroopan unionin PIE-asetuksen soveltamisesta Suomessa on päivitetty helmikuussa 2019. Päivityksessä on täsmennetty suositusta siltä osin kuin se kohdistuu tilikaudelta 2020 ensimmäistä kertaa sovellettavaksi tulevaan palkkiokattolaskentaan.

Euroopan unionin tilintarkastussääntely on herättänyt kysymyksiä niin tilintarkastajissa kuin tarkastuskohteissa. Suomen Tilintarkastajat ry on tunnistanut tilintarkastajien ja tarkastuskohteiden tarpeen kansalliselle suositukselle. Q&A eli kysymyksiä ja vastauksia tarjoaa käytännön ratkaisuja eri yhteyksissä esiin nousseisiin kysymyksiin.

Q&A:ssa esitetyt tulkinnat ja soveltamisohjeet ovat Suomen Tilintarkastajat ry:n laatimia. Soveltamiskäytäntöä uudesta regulaatiosta ei vielä ole, joten tulkinnat voivat kehittyä ja muuttua ajan myötä.

Lisää samasta aiheesta

Lähipiirin tilintarkastus

Suositus lähipiirin tilintarkastuksesta ohjeistaa tilintarkastajia lähipiiriin liittyvässä tarkastuksessa hyvän tilintarkastustavan ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisesti.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.