Liikevaihdon tilintarkastus

Suositus liikevaihdon tilintarkastuksesta ohjeistaa tilintarkastajia liikevaihdon tarkastamisessa hyvän tilintarkastustavan ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisesti.

Suositus liikevaihdon tilintarkastuksesta ohjeistaa tilintarkastajia liikevaihdon tarkastamisessa hyvän tilintarkastustavan ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisesti.

Kuva: Vesa Sammalisto

Liikevaihto on yksi tilinpäätöksen tärkeimmistä luvuista. Se kuvaa hyvin yritystoiminnan volyymia ja on mukana monen tunnusluvun, palkkion tai muun veloituksen laskennassa. Liikevaihto on myös yksi niistä tekijöistä, jonka perusteella kirjanpitolain mukainen yrityksen kokoluokka ja tilintarkastusvelvollisuus määräytyvät.

Tilintarkastuksessa liikevaihto on tärkeä tarkastuskohde myös siksi, että se on kokonsa puolesta yleensä olennainen erä, johon liittyy olennaisen virheellisyyden riskejä – tilintarkastusstandardien mukaan oletusarvoisesti myös väärinkäytösriskiä. Se on asiakaskohtaisesti yksilöllinen erä, jonka tarkastaminen voi olla työlästä. Liikevaihdon tarkastus on ollut tilintarkastajien laaduntarkastuksen painopistealueena jo useita vuosia.

Tämä Suomen Tilintarkastajat ry:n suositus 4/2021 ohjeistaa tilintarkastajia liikevaihdon tarkastamisessa hyvän tilintarkastustavan ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisesti. Suositus on tarkoitettu sovellettavaksi kaiken kokoisissa toimeksiannoissa.

Suosituksen ovat laatineet Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsenistä koostuva työryhmä, yhdistyksen tilintarkastusasiantuntija ja tilintarkastustoimikunta. Yhdistyksen hallitus hyväksyi suosituksen julkaistavaksi 25.10.2021. Suositus ei ole tilintarkastajaa velvoittava.

Lue lisää:

Riitta Laine: Liikevaihdon tilintarkastuksessa haasteita

Lisää samasta aiheesta

Suositus vastuullisuusraporttien varmentamisesta

Syksyllä 2021 annettu suositus vastuullisuusraporttien varmentamisesta on päivitetty. Suosituksen (2/2023) sisältö ja rakenne on pidetty pääosin ennallaan. Päivityksessä on huomioitu edellisen suosituksen jälkeen kertyneet käytännön kokemukset.

Lue lisää

Rahanpesun ja terrorismin estäminen

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) tuli voimaan 3.7.2017. Lain tavoitteena on muun muassa tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ennalta estämistä niin, että laissa mainitut toimijat, tilintarkastajat mukaan lukien, ottaisivat omassa toiminnassaan huomioon entistä enemmän näihin rikoksiin liittyvät riskit.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top