Liikevaihdon tilintarkastus

Suositus liikevaihdon tilintarkastuksesta ohjeistaa tilintarkastajia liikevaihdon tarkastamisessa hyvän tilintarkastustavan ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisesti.

Kuva: Vesa Sammalisto

Liikevaihto on yksi tilinpäätöksen tärkeimmistä luvuista. Se kuvaa hyvin yritystoiminnan volyymia ja on mukana monen tunnusluvun, palkkion tai muun veloituksen laskennassa. Liikevaihto on myös yksi niistä tekijöistä, jonka perusteella kirjanpitolain mukainen yrityksen kokoluokka ja tilintarkastusvelvollisuus määräytyvät.

Tilintarkastuksessa liikevaihto on tärkeä tarkastuskohde myös siksi, että se on kokonsa puolesta yleensä olennainen erä, johon liittyy olennaisen virheellisyyden riskejä – tilintarkastusstandardien mukaan oletusarvoisesti myös väärinkäytösriskiä. Se on asiakaskohtaisesti yksilöllinen erä, jonka tarkastaminen voi olla työlästä. Liikevaihdon tarkastus on ollut tilintarkastajien laaduntarkastuksen painopistealueena jo useita vuosia.

Tämä Suomen Tilintarkastajat ry:n suositus 4/2021 ohjeistaa tilintarkastajia liikevaihdon tarkastamisessa hyvän tilintarkastustavan ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisesti. Suositus on tarkoitettu sovellettavaksi kaiken kokoisissa toimeksiannoissa.

Suosituksen ovat laatineet Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsenistä koostuva työryhmä, yhdistyksen tilintarkastusasiantuntija ja tilintarkastustoimikunta. Yhdistyksen hallitus hyväksyi suosituksen julkaistavaksi 25.10.2021. Suositus ei ole tilintarkastajaa velvoittava.

Lue lisää:

Riitta Laine: Liikevaihdon tilintarkastuksessa haasteita