Rahanpesun ja terrorismin estäminen

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) tuli voimaan 3.7.2017. Lain tavoitteena on muun muassa tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ennalta estämistä niin, että laissa mainitut toimijat, tilintarkastajat mukaan lukien, ottaisivat omassa toiminnassaan huomioon entistä enemmän näihin rikoksiin liittyvät riskit.

Yhdistys on antanut suosituksen rahanpesun ja terrorismin estämisestä vuonna 2017. Suositusta on päivitetty ensimmäisen kerran vuonna 2020. Suositusta on päivitetty uudelleen elokuussa 2023 seuraavista syistä:

  • lainsäädäntöön on vuosina 2022 ja 2023 tullut lukuisia muutoksia
  • valvoja (PRH) on päivittänyt omaa ohjeistustaan tilintarkastajille.

Suurin tilintarkastajia koskeva rahanpesulainsäädännön muutos on se, että rahanpesulakia sovelletaan nyt tilintarkastajiin aina, kun nämä toimivat tilintarkastajan ominaisuudessa. Aiemmin rahanpesulakia sovellettiin tilintarkastajiin vain, kun nämä suorittivat lakisääteistä tilintarkastusta. Soveltamisalaa koskeva muutos on johtanut tekstimuutoksiin useissa kohdin suositusta.

Muita muutoksia suositukseen:

  • Epäilyttävän liiketoimen määritelmä on sisällytetty suositukseen
  • Asiakkaan tunnistamiseen ja todentamiseen on tullut joitain täsmennyksiä ja muutoksia
  • Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön määritelmä on muuttunut
  • EU:n pakotelainsäädäntö on huomioitu suosituksessa.

Suositus jakaantuu kahteen osaan:

  1. aihepiirin kaikkein keskeisimmät asiat tilintarkastajan kannalta
  2. tarkennuksia olennaisiin asioihin.

Suosituksen liitteenä käytännön apuvälineinä yhdistyksen jäsenille on

  • asiakastietolomake
  • riskiarviolomake (yhteisö/yksittäinen tilintarkastaja).

Riskiarviolomakkeita on päivitetty kattamaan myös muu toiminta kuin lakisääteinen tilintarkastus.

Suositus on päivitetty työryhmässä, jonka puheenjohtajana on toiminut Juha Karttunen (KPMG), ja jäseninä Arja Hiltunen (EY), Heidi Jääskeläinen (Grant Thornton), Juhani Loukusa (Nexia), Liisa Mäkikangas (Deloitte) sekä Mikko Reinikainen ja Tuula Varila (PwC).

Suosituksen liitteet ovat vain Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsenten käytettävissä. Liitteet löytyvät ST-verkkopalvelusta > Omat palvelut > Jäsenetu | Perusosa (vaatii kirjautumisen).

Lisää samasta aiheesta

Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa

Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa (Suomen Tilintarkastajat ry:n suosituksia 1/2024) on saanut teknisluonteisen päivityksen. Tämä päivitys korvaa suosituksen 3/2020. Päivityksen toteutuksesta vastasi JHT-toimikunta ja yhdistyksen hallitus hyväksyi suosituksen kokouksessaan 29.2.2024.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top