Sijoitusrahastojen tarkastus

Suositus yhtenäistää sijoitusrahastojen tarkastuskäytäntöä antamalla ohjeita ja raportointimallin tilintarkastajien käyttöön.

Suositus yhtenäistää sijoitusrahastojen tarkastuskäytäntöä antamalla ohjeita ja raportointimallin tilintarkastajien käyttöön.

Kuva: Vesa Sammalisto

Vuonna 2019 voimaan tulleen sijoitusrahastolain mukaisesti, tilintarkastajan on vähintään vuosittain tarkastettava rahasto-osuuden arvonlaskennan oikeellisuus sekä tarkastettava kalenterivuoden viimeisen arvonlaskentapäivän arvo, jolle sijoitusrahaston arvot on laskettu. Lisäksi tilintarkastajan on laadittava tarkastuksesta kirjallinen tarkastuskertomus ja toimitettava se rahastoyhtiölle. 

Tämän Suomen Tilintarkastajat ry:n suosituksen 5/2021 tarkoituksena on yhtenäistää Suomessa rekisteröityjen sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen sijoitusrahastolain (22.2.2019/213) 7 luvun 3 §:n mukaisen rahasto-osuuden arvonlaskennan oikeellisuuden tarkastamisen tarkastuskäytäntöä sekä arvonlaskennasta annettavan tarkastuskertomuksen sisältöä ja muotoa.

Suositus on laadittu alun perin vuonna 2008. Se päivitettiin voimassa olevan sijoitusrahastolain mukaiseksi.

Suositus päivitettiin työryhmässä, jossa olivat edustettuina tilintarkastusyhteisöt Deloitte, EY, KPMG ja PwC. Suositus hyväksyttiin julkaistavaksi Suomen Tilintarkastajan ry:n hallituksessa 25.10.2021.  

Lisää samasta aiheesta

Suositus vastuullisuusraporttien varmentamisesta

Syksyllä 2021 annettu suositus vastuullisuusraporttien varmentamisesta on päivitetty. Suosituksen (2/2023) sisältö ja rakenne on pidetty pääosin ennallaan. Päivityksessä on huomioitu edellisen suosituksen jälkeen kertyneet käytännön kokemukset.

Lue lisää

Rahanpesun ja terrorismin estäminen

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) tuli voimaan 3.7.2017. Lain tavoitteena on muun muassa tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ennalta estämistä niin, että laissa mainitut toimijat, tilintarkastajat mukaan lukien, ottaisivat omassa toiminnassaan huomioon entistä enemmän näihin rikoksiin liittyvät riskit.

Lue lisää

Lähipiirin tilintarkastus

Suositus lähipiirin tilintarkastuksesta ohjeistaa tilintarkastajia lähipiiriin liittyvässä tarkastuksessa hyvän tilintarkastustavan ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisesti.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top