Sijoitusrahastojen tarkastus

Suositus yhtenäistää sijoitusrahastojen tarkastuskäytäntöä antamalla ohjeita ja raportointimallin tilintarkastajien käyttöön.

Suositus yhtenäistää sijoitusrahastojen tarkastuskäytäntöä antamalla ohjeita ja raportointimallin tilintarkastajien käyttöön.

Kuva: Vesa Sammalisto

Vuonna 2019 voimaan tulleen sijoitusrahastolain mukaisesti, tilintarkastajan on vähintään vuosittain tarkastettava rahasto-osuuden arvonlaskennan oikeellisuus sekä tarkastettava kalenterivuoden viimeisen arvonlaskentapäivän arvo, jolle sijoitusrahaston arvot on laskettu. Lisäksi tilintarkastajan on laadittava tarkastuksesta kirjallinen tarkastuskertomus ja toimitettava se rahastoyhtiölle. 

Tämän Suomen Tilintarkastajat ry:n suosituksen 5/2021 tarkoituksena on yhtenäistää Suomessa rekisteröityjen sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen sijoitusrahastolain (22.2.2019/213) 7 luvun 3 §:n mukaisen rahasto-osuuden arvonlaskennan oikeellisuuden tarkastamisen tarkastuskäytäntöä sekä arvonlaskennasta annettavan tarkastuskertomuksen sisältöä ja muotoa.

Suositus on laadittu alun perin vuonna 2008. Se päivitettiin voimassa olevan sijoitusrahastolain mukaiseksi.

Suositus päivitettiin työryhmässä, jossa olivat edustettuina tilintarkastusyhteisöt Deloitte, EY, KPMG ja PwC. Suositus hyväksyttiin julkaistavaksi Suomen Tilintarkastajan ry:n hallituksessa 25.10.2021.  

Lisää samasta aiheesta

Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa

Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa (Suomen Tilintarkastajat ry:n suosituksia 1/2024) on saanut teknisluonteisen päivityksen. Tämä päivitys korvaa suosituksen 3/2020. Päivityksen toteutuksesta vastasi JHT-toimikunta ja yhdistyksen hallitus hyväksyi suosituksen kokouksessaan 29.2.2024.

Lue lisää

Suositus vastuullisuusraporttien varmentamisesta

Syksyllä 2021 annettu suositus vastuullisuusraporttien varmentamisesta on päivitetty. Suosituksen (2/2023) sisältö ja rakenne on pidetty pääosin ennallaan. Päivityksessä on huomioitu edellisen suosituksen jälkeen kertyneet käytännön kokemukset.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top