Sijoitusrahastojen tarkastus

Suositus yhtenäistää sijoitusrahastojen tarkastuskäytäntöä antamalla ohjeita ja raportointimallin tilintarkastajien käyttöön.

Suositus yhtenäistää sijoitusrahastojen tarkastuskäytäntöä antamalla ohjeita ja raportointimallin tilintarkastajien käyttöön.

Kuva: Vesa Sammalisto

Vuonna 2019 voimaan tulleen sijoitusrahastolain mukaisesti, tilintarkastajan on vähintään vuosittain tarkastettava rahasto-osuuden arvonlaskennan oikeellisuus sekä tarkastettava kalenterivuoden viimeisen arvonlaskentapäivän arvo, jolle sijoitusrahaston arvot on laskettu. Lisäksi tilintarkastajan on laadittava tarkastuksesta kirjallinen tarkastuskertomus ja toimitettava se rahastoyhtiölle. 

Tämän Suomen Tilintarkastajat ry:n suosituksen 5/2021 tarkoituksena on yhtenäistää Suomessa rekisteröityjen sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen sijoitusrahastolain (22.2.2019/213) 7 luvun 3 §:n mukaisen rahasto-osuuden arvonlaskennan oikeellisuuden tarkastamisen tarkastuskäytäntöä sekä arvonlaskennasta annettavan tarkastuskertomuksen sisältöä ja muotoa.

Suositus on laadittu alun perin vuonna 2008. Se päivitettiin voimassa olevan sijoitusrahastolain mukaiseksi.

Suositus päivitettiin työryhmässä, jossa olivat edustettuina tilintarkastusyhteisöt Deloitte, EY, KPMG ja PwC. Suositus hyväksyttiin julkaistavaksi Suomen Tilintarkastajan ry:n hallituksessa 25.10.2021.  

Lisää samasta aiheesta

Lähipiirin tilintarkastus

Suositus lähipiirin tilintarkastuksesta ohjeistaa tilintarkastajia lähipiiriin liittyvässä tarkastuksessa hyvän tilintarkastustavan ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisesti.

Lue lisää

Liikevaihdon tilintarkastus

Suositus liikevaihdon tilintarkastuksesta ohjeistaa tilintarkastajia liikevaihdon tarkastamisessa hyvän tilintarkastustavan ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisesti.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.