Suositus LCE-ISA-standardin soveltamisalasta

Suositus (3/2024) LCE-ISA-standardin soveltamisalasta auttaa tilintarkastajia arvioimaan tilintarkastusasiakkaan yksinkertaisuutta ja LCE-ISA-standardin soveltuvuutta kyseisen asiakkaan tilintarkastukseen.

LCE-ISA-standardia voi soveltaa yksinkertaisen yhteisön tai yksinkertaisen säätiön tilinpäätöksen tilintarkastuksessa muiden ISA-standardien sijaan. Standardin soveltamiseen siis vaikuttaa se, onko tilintarkastusasiakas standardissa tarkoitetulla tavalla yksinkertainen.

Soveltamiselle on asetettu rajoituksia standardissa. Rajoitukset jakautuvat kolmeen ryhmään:

  • nimenomaiset kiellot,
  • laadulliset ominaispiirteet ja
  • määrälliset kynnysarvot.

Tämän Suomen Tilintarkastajat ry:n suosituksen 3/2024 tavoitteena on auttaa tilintarkastajia arvioimaan sitä, ovatko heidän asiakkaansa standardin soveltamisalan mukaisesti yksinkertaisia. Suosituksessa käsitellään standardin soveltamisrajoituksia suomalaisten tilintarkastusasiakkaiden ja tyypillisten tilanteiden näkökulmasta sekä annetaan esimerkkejä sekä monimutkaisuuteen että yksinkertaisuuteen viittaavista tekijöistä.

Suosituksen ovat laatineet Suomen Tilintarkastajat ry:n tilintarkastusasiantuntijat ja jäsenistä koostuva työryhmä. Yhdistyksen hallitus hyväksyi suosituksen julkaistavaksi 19.6.2024. Suositus tulee voimaan välittömästi hallituksen hyväksymisen jälkeen.

Osallistu STwebinaariin: LCE-ISA-standardin soveltaminen ja käyttöönotto Suomessa.

Lisää samasta aiheesta

LCE-ISA-standardi julkaistu verkkokirjana

Kansainvälinen tilintarkastusstandardi yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastuksiin (LCE-ISA-standardi) -verkkokirja on julkaistu ST-verkkopalvelussa tuotteen tilaajien ja jäsentemme käyttöön. Painettu kirja toimitetaan tilaajille elokuussa.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top