Yhteistyötä Taloushallintoliiton ja taloushallinnon ohjelmistotalojen kanssa

Suomen Tilintarkastajat, Taloushallintoliitto ja taloushallinnon ohjelmistotalot ovat perustaneet yhteisen työryhmän. Ryhmässä on muun muassa luotu malli tilintarkastajan esittämälle digitaalisen aineiston tietopyynnölle. Tietopyyntömalli koskee ensi vaiheessa pääkirjaa, tuloslaskelmaa ja tasetta sekä tilikarttaa.

Tilintarkastajat pyytävät asiakkailta dataa tilintarkastusta varten yhä useammin sähköisessä muodossa. Kukin tilintarkastusyhteisö ja tilintarkastaja saattaa pyytää hieman eri tietoja ja eri muodossa, mikä voi aiheuttaa hämmennystä kirjanpitovelvollisissa, heidän kirjanpitäjissään ja taloushallinnon ohjelmistotalojen edustajissa. Lisäksi tilintarkastajat kyselevät taloushallinnon tietojärjestelmistä ja niihin liittyvistä prosesseista ja kontrolleista.

Tällaiset tiedustelut ovat lisääntyneet myös ns. valmisohjelmistojen osalta sen jälkeen, kun kansainvälinen tilintarkastusstandardi ISA 315 Olennaisen virheellisyyden riskien tunnistaminen ja arvioiminen uudistui muutama vuosi sitten.

Suomen Tilintarkastajat, Taloushallintoliitto ja taloushallinnon ohjelmistotalot ovat perustaneet työryhmän kehittämään erilaisia käytännön ratkaisuja tilintarkastajan tietopyyntöihin ja kyselyihin liittyen. Ryhmässä on luotu malli tilintarkastajan esittämälle digitaalisen aineiston tietopyynnölle (alla) sekä ohjelmistotalon tuottamalle taloushallinto-ohjelmiston rakennetta, taloushallinnon tiedon muodostamista ja kontrolleja kuvaavalle dokumentaatiolle.

Tietopyyntömalli koskee ensi vaiheessa pääkirjaa, tuloslaskelmaa ja tasetta sekä tilikarttaa.

Lisää samasta aiheesta

Rahanpesun ja terrorismin estäminen

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) tuli voimaan 3.7.2017. Lain tavoitteena on muun muassa tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ennalta estämistä niin, että laissa mainitut toimijat, tilintarkastajat mukaan lukien, ottaisivat omassa toiminnassaan huomioon entistä enemmän näihin rikoksiin liittyvät riskit.

Lue lisää

Lähipiirin tilintarkastus

Suositus lähipiirin tilintarkastuksesta ohjeistaa tilintarkastajia lähipiiriin liittyvässä tarkastuksessa hyvän tilintarkastustavan ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisesti.

Lue lisää

Liikevaihdon tilintarkastus

Suositus liikevaihdon tilintarkastuksesta ohjeistaa tilintarkastajia liikevaihdon tarkastamisessa hyvän tilintarkastustavan ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisesti.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top