ISA 315 -standardi ohjaa riskien arvioinnissa

Kansainvälinen tilintarkastusstandardi ISA 315 (uudistettu 2019) Olennaisen virheellisyyden riskien tunnistaminen ja arvioiminen tarjoaa teorian tilintarkastukseen kuuluvalle riskien arvioinnille. Uudistunutta standardia sovelletaan tilikauden 2022 tilintarkastuksessa.

Kansainvälinen tilintarkastusstandardi ISA 315 (uudistettu 2019) Olennaisen virheellisyyden riskien tunnistaminen ja arvioiminen tarjoaa teorian tilintarkastukseen kuuluvalle riskien arvioinnille. Uudistunutta standardia sovelletaan tilikauden 2022 tilintarkastuksessa.

Kirjoittaja: Riitta Laine

Jokainen tilintarkastus koosta riippumatta tehdään riskilähtöisesti. Riskien tunnistaminen ja arvioiminen voi tapahtua hyvinkin helposti toimialatiedon ja asiakaskokemusten pohjalta, tai se voi olla pitkä ja monimutkainen prosessi. Teoriatasolla se on kuitenkin aina samanlainen.

Teorian tilintarkastajan riskiarviointiin tarjoaa kansainvälinen tilintarkastusstandardi ISA 315 (uudistettu 2019) Olennaisen virheellisyyden riskien tunnistaminen ja arvioiminen. ISA 315 on vastikään uudistunut, ja uudistunutta standardia sovelletaan niiden tilinpäätösten tilintarkastuksessa, jotka laaditaan 15.12.2021 tai sen jälkeen alkaneista tilikausista, eli käytännössä tilikauden 2022 tilintarkastuksissa. 

Uudistuneessa standardissa esitellään jotain uusia termejä ja osa vanhoista päivittyy. Uusia termejä ovat muun muassa ominaisriskitekijät ja relevantit kannanotot* sekä merkittävä liiketapahtumien laji, tilin saldo tai tilinpäätöksessä esitettävä tieto (myöh. tilinpäätöserä). Päivitetty on muun muassa riskienarviointitoimenpiteiden ja kannanottojen määritelmiä.

Kannanottojen osalta on hyvä huomata, että vain relevantteihin kannanottoihin pitää kohdistaa tarkastustoimenpiteitä. Kannanotosta tekee relevantin se, että siihen on tunnistettu liittyvän olennaisen virheellisyyden riskiä. Tilinpäätöserästä tekee merkittävän se, että sitä koskee yksi tai useampi relevantti kannanotto. Tilinpäätöserän merkittävyys on eri asia kuin sen olennaisuus, joka määritellään yleensä euroina.  

Uudistetun standardin mukaan tilintarkastajan on arvioitava aina erikseen ominaisriskiä (ent. toimintariski) ja kontrolliriskiä. Mikäli hän ei aio luottaa tarkastuksessa kontrolleihin ja testata niitä, on olennaisen virheellisyyden riski sama kuin ominaisriski.  

Kirjoitus on 2. osa kokonaisuudesta, joka käsittelee tilintarkastajan riskiarvioita ja kansainvälistä ISA 315 -standardia. Artikkeli on julkaistu alun perin Profiitti – talous & tilintarkastus 1/2022 -lehdessä.

Lue lisää:

*Kannanotot (Assertions) ovat kirjaamista, arvostamista, esittämistapaa ja tilinpäätöksessä esitettävää informaatiota koskevia nimenomaisia tai muita väittämiä, jotka luontaisesti sisältyvät johdon ilmoitukseen, että tilinpäätös on laadittu sovellettavan tilinpäätösnormiston mukaisesti. Kun tilintarkastaja tunnistaa ja arvioi olennaisen virheellisyyden riskejä ja vastaa niihin, hän käyttää kannanottoja ottaakseen huomioon mahdollisesti esiintyvät erityyppiset virheellisyydet. [ISA 315.12(a) (uudistettu 2019)] 

Lisää samasta aiheesta

Avoimuusraportilla tavoitellaan luottamusta ja vastuullisuutta

PIE-yhteisön tilintarkastajan tulee laatia ja julkaista avoimuusraportti vuosittain. Avoimuusraportilla esitettävät tiedot ja julkaisemiseen liittyvät aikarajat on säädetty EU:n tilintarkastusasetuksessa, josta tilintarkastusyhteisö voi helposti tarkistaa, että oma avoimuusraportti antaa edellytettävät tiedot ja julkaiseminen tapahtuu vaatimusten mukaisesti.

Lue lisää

Vinkkejä ST:n laadunhallintatyökirjan käyttäjille

Julkaisimme jäsenten käyttöön työkirjan ja esimerkit ISQM 1-standardin soveltamiseen perustuvasta laadunhallintajärjestelmästä. PRH:n tilintarkastusvalvonta suoritti läpikäyntejä yhteisöjen laadunhallintajärjestelmiin syksyllä 2023. Kokosimme yleisimmät PRH:n havaitsemat puutteet ST:n työkirjaa ja esimerkkejä hyödyntäneiden yhteisöjen laadunhallintajärjestelmistä ja vinkit niiden korjaamiseksi.

Lue lisää

LCE-standardi käyttöön Suomessa vuoden 2024 aikana

Uusi LCE-standardi korvaa muut ISA-standardit yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastuksessa. Tavoitteenamme on, että jäsenemme voivat siirtyä soveltamaan uutta standardia tilikauden 2024 tilintarkastuksissa. Tilintarkastajat voivat suunnitella omaa LCE-standardin käyttöönottoaan ja sen aikataulutusta kokoamani 10 kohdan listan avulla.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top